Magisterskie

Matematyka – dwuletnie studia magisterskie W Instytucie matematyki UG Magisterskie Studia uzupełniające na kierunku matematyka odbywają się na jednej z następujących specjalności:

Szczegółowe plany studiów dla każdej ze specjalności:

matematyka teoretyczna: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 2012 | 2011 | 2010

matematyka nauczycielska: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 2012 | 2011 | 2010

matematyka finansowa: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 2012 | 2011 | 2010

matematyka stosowana: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 2012 2011 2010

Seminarium magisterskie
Wszyscy studenci na studiach magisterskich są zobowiązani do wyboru seminarium magisterskiego, które trwa przez cały okres studiów. Na seminarium studenci poznają wybraną przez siebie dziedzinę matematyki. Czytają i referują fragmenty monografii lub artykuły z czasopism matematycznych oraz przygotowują pracę magisterską. Prowadzący seminarium doradza studentowi w wyborze zajęć fakultatywnych i monograficznych. Lista proponowanych seminariów magisterskich jest co roku inna. W bieżącym roku akademickim odbywają się następujące seminaria magisterskie.
Przedmioty fakultatywne
Każdy student studiów magisterskich na kierunku matematyka jest zobowiązany do wyboru pewnej liczby wykładów fakultatywnych. Na specjalności teoretycznej jest to siedem wykładów semestralnych, na specjalności nauczycielskiej – trzy wykłady, na specjalności finansowej – pięć wykładów, a na matematyce stosowanej – sześć wykładów.  Lista wykładów fakultatywnych na studiach magisterskich jest stała, można obejrzeć ją tutaj.