Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Seminaria magisterskie dla Matematyki

Seminaria magisterskie otwarte w roku akademickim 2020/2021:

 • prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki, dr Ewa Kozłowska-Walania, Grupy i ich zastosowania w geometrii, analizie, topologii i kombinatoryceopis
 • prof. UG, dr hab. Henryk Leszczyński, Falowanie i dyfuzjaopis
 • prof. dr hab. Tomasz Natkaniec, Osobliwe własności funkcji rzeczywistychopis
 • prof. dr hab. Andrzej Szczepański, dr Rafał Lutowski, Elementarne związki algebry, geometrii i topologiiopis

Seminaria magisterskie otwarte w roku akademickim 2019/2020:

 • prof. UG, dr hab. Henryk Leszczyński, dr Milena Matusik, Falowanie i dyfuzjaopis
 • prof. dr hab. Tomasz Natkaniec, Osobliwe własności funkcji rzeczywistychopis
 • prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec, Geometria algebraiczna i algorytmyopis
 • prof. dr hab. Andrzej Szczepański, dr Rafał Lutowski, Elementarne związki algebry, geometrii i topologiiopis

Seminaria magisterskie otwarte w roku akademickim 2018/2019:

 • dr Ewa Kozłowska-Walania, Algebra i jej zastosowaniaopis
 • prof. UG, dr hab. Henryk Leszczyński, Wycena instrumentów finansowychopis
 • prof. UG, dr hab. Jarosław Pykacz, Teoria gieropis
 • prof. UG, dr hab. Witold Rosicki, Topologia geometryczna i węzłyopis

Seminaria magisterskie otwarte w roku akademickim 2017/2018:

 • prof. UG, dr hab. Tomasz Człapiński, prof. UG, dr hab. Antoni Augustynowicz, Równania różniczkowe i całkoweopis
 • prof. UG, dr hab. Rafał Filipów, Zastosowania teorii mnogości w funkcjach rzeczywistych i topologiiopis
 • prof. UG, dr hab. Henryk Leszczyński, Wycena instrumentów finansowychopis
 • prof. UG, dr hab. Jarosław Pykacz, Teoria gieropis

Seminaria magisterskie otwarte w roku akademickim 2016/2017:

 • dr Adam Kwela, prof. UG, dr hab. Piotr Szuca, Całki uogólnioneopis
 • dr Maciej Niebrzydowski, dr Maciej Mroczkowski, Węzły, sploty i 3-rozmaitości
 • dr Michał Stukow, Grupy przekształceń rozmaitości dwu- i trójwymiarowychopis
 • prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec, Geometria algebraiczna i algorytmyopis

Seminaria magisterskie kontynuowane w roku akademickim 2016/2017:

 • dr Marek Hałenda, dr Rafał Lutowski, Geometria i grupy
 • dr Danuta Jaruszewska-Walczak, Przybliżone rozwiązania równań różniczkowych
 • prof. UG, dr hab. Henryk Leszczyński, Wycena instrumentów finansowychopis
 • prof. UG, dr hab. Jarosław Pykacz, Teoria gieropis
 • prof. UG, dr hab. Witold Rosicki, Topologia geometryczna i węzły

Seminaria magisterskie prowadzone w roku akademickim 2015/2016:

 • prof. UG, dr hab. Tomasz Człapiński, Równania różniczkowe
 • dr Marek Hałenda, dr Rafał Lutowski, Geometria i grupy
 • dr Danuta Jaruszewska-Walczak, Przybliżone rozwiązania równań różniczkowych
 • dr Adrian Karpowicz, Równania różniczkowe i ich zastosowania
 • prof. UG, dr hab. Henryk Leszczyński, Wycena instrumentów finansowych
 • prof. UG, dr hab. Jarosław Pykacz, Teoria gier
 • prof. UG, dr hab. Witold Rosicki, Topologia geometryczna i węzły
 • dr Błażej Szepietowski, Teoria grup
 • prof. UG, dr hab. Piotr Szuca (prowadzący w semestrze zimowym dr Rafał Filipów, w semestrze letnim dr Nikodem Mrożek), Zastosowanie teorii mnogości w funkcjach rzeczywistych i topologii

Seminars proposed in 2020/2021:

 • prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki, dr Ewa Kozłowska-Walania, Grupy i ich zastosowania w geometrii, analizie, topologii i kombinatoryceopis
 • prof. dr hab. Tomasz Natkaniec, Osobliwe własności funkcji rzeczywistychopis
 • prof. UG, dr hab. Jarosław Pykacz, Teoria gieropis
 • prof. dr hab. Andrzej Szczepański, dr Rafał Lutowski, Elementarne związki algebry, geometrii i topologiiopis
 • prof. UG, dr hab. Andreas Zastrow, Seminarium z niskowymiarowej topologiiopis

Seminars proposed in 2019/2020:

 • prof. UG, dr hab. Henryk Leszczyński, dr Milena Matusik, Falowanie i dyfuzjaopis
 • prof. dr hab. Tomasz Natkaniec, Osobliwe własności funkcji rzeczywistychopis
 • prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec, Geometria algebraiczna i algorytmyopis
 • prof. dr hab. Andrzej Szczepański, dr Rafał Lutowski, Elementarne związki algebry, geometrii i topologiiopis
 • prof. UG, dr hab. Andreas Zastrow, Seminarium z niskowymiarowej topologiiopis

Seminars proposed in 2018/2019:

 • dr Ewa Kozłowska-Walania, Algebra i jej zastosowaniaopis
 • dr Poj Lertchoosakul, Topics in uniform distribution of sequencesopis
 • prof. UG, dr hab. Henryk Leszczyński, Wycena instrumentów finansowychopis
 • prof. UG, dr hab. Jarosław Pykacz, Teoria gieropis
 • prof. UG, dr hab. Witold Rosicki, Topologia geometryczna i węzłyopis
 • dr hab. Michał Stukow, Grupy przekształceń dwu- i trójwymiarowychopis
 • prof. UG, dr hab. Andreas Zastrow, Niskowymiarowa topologiaopis

Seminars opened in 2017/2018:

 • prof. UG, dr hab. Tomasz Człapiński, prof. UG, dr hab. Antoni Augustynowicz, Równania różniczkowe i całkoweopis
 • prof. UG, dr hab. Rafał Filipów, Zastosowania teorii mnogości w funkcjach rzeczywistych i topologiiopis
 • prof. UG, dr hab. Henryk Leszczyński, Wycena instrumentów finansowychopis
 • prof. UG, dr hab. Jarosław Pykacz, Teoria gieropis

Seminars opened in 2016/2017:

 • dr Adam Kwela, prof. UG, dr hab. Piotr Szuca, Całki uogólnioneopis
 • dr Maciej Niebrzydowski, dr Maciej Mroczkowski, Węzły, sploty i 3-rozmaitości
 • dr Michał Stukow, Grupy przekształceń rozmaitości dwu- i trójwymiarowychopis
 • prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec, Geometria algebraiczna i algorytmyopis

Seminars continued in 2016/2017:

 • dr Marek Hałenda, dr Rafał Lutowski, Geometria i grupy
 • dr Danuta Jaruszewska-Walczak, Przybliżone rozwiązania równań różniczkowych
 • prof. UG, dr hab. Henryk Leszczyński, Wycena instrumentów finansowychopis
 • prof. UG, dr hab. Jarosław Pykacz, Teoria gieropis
 • prof. UG, dr hab. Witold Rosicki, Topologia geometryczna i węzły

Seminars in 2015/2016:

 • prof. UG, dr hab. Tomasz Człapiński, Równania różniczkowe
 • dr Marek Hałenda, dr Rafał Lutowski, Geometria i grupy
 • dr Danuta Jaruszewska-Walczak (prowadzący w semestrze letnim dr Krzysztof Topolski), Przybliżone rozwiązania równań różniczkowych
 • dr Adrian Karpowicz, Równania różniczkowe i ich zastosowania
 • prof. UG, dr hab. Henryk Leszczyński, Wycena instrumentów finansowych
 • prof. UG, dr hab. Jarosław Pykacz, Teoria gier
 • prof. UG, dr hab. Witold Rosicki, Topologia geometryczna i węzły
 • dr Błażej Szepietowski, Teoria grup
 • prof. UG, dr hab. Piotr Szuca (prowadzący w semestrze zimowym dr Rafał Filipów, w semestrze letnim dr Nikodem Mrożek), Zastosowanie teorii mnogości w funkcjach rzeczywistych i topologii