Specjalność Matematyka Finansowa

Specjalność Matematyka Finansowa

Matematyka Finansowa jest kierunkiem, który daje możliwość poznania narzędzi współczesnej matematyki, niezbędnych do zrozumienia i modelowania wielu zjawisk związanych głównie z rynkami finansowymi oraz ubezpieczeniami. Bez zaawansowanych metod stochastycznych czy numerycznych trudno sobie wyobrazić wycenę współczesnych instrumentów finansowych, takich jak na przykład  opcje. Weryfikacja teoretycznych modeli, przy wykorzystaniu danych z rynku wymaga znajomości najnowszych osiągnięć statystyki. Treści prowadzonych na kierunku wykładów odpowiadają tym zapotrzebowaniom. Poza klasycznymi wykładami z procesów stochastycznych, czy równań różniczkowych stochastycznych studenci poznają praktyczne wykorzystanie danej wiedzy na wykładach poświęconych między innymi  analizie współczesnych instrumentów finansowych i metod ich wyceny, ocenie i modelowaniu ryzyka w oparciu o najnowsze miary ryzyka, problematyce aktuarialnej, w tym modelom tworzenia składek ubezpieczeniowych oraz rezerw.

Studenci mają też do wyboru zajęcia dotyczące różnych narzędzi informatycznych i statystycznych, przydatnych w praktycznym modelowaniu . Absolwenci tego kierunku mogą z powodzeniem zdawać egzaminy aktuarialne, znajdują zatrudnienie w firmach ubezpieczeniowych, w bankach jak też w firmach typu IT, gdzie ich wiedza z zakresu finansów oraz ubezpieczeń oparta na dobrej znajomości matematyki, pozwalającej na szybkie uczenie się nowych zagadnień, jest bardzo pożądana.

Przedmioty obowiązkowe:

  • Analiza matematyczna II
  • Analiza funkcjonalna I
  • Procesy stochastyczne
  • Matematyka ubezpieczeń na życie
  • Teoria optymalizacji
  • Ubezpieczenia majątkowe
  • Wstęp do równań różniczkowych stochastycznych
  • Teoria opcji