Specjalność "Matematyka Nauczycielska"

Specjalność „Matematyka Nauczycielska”

Na studiach magisterskich można uzyskać uprawnienia do nauczania matematyki na wszystkich poziomach szkolnych, gdzie przedmiot matematyka występuje. Zatem gorąco zapraszamy zarówno absolwentów matematycznych studiów licencjackich ze specjalnością nauczycielską, jak i z inną specjalnością.  Pierwsi rozszerzą swoje uprawnienia o nauczanie matematyki w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej, a  drudzy uzyskają uprawnienia do nauczania matematyki od klasy 4 szkoły podstawowej aż do matury.

Na studiach magisterskich będą elementy matematyki potrzebne podczas pracy w gimnazjum i liceum. Pojawiają się też przedmioty matematyczne bardziej zaawansowane niż na studiach licencjackich, pomagające rozszerzyć matematyczne horyzonty, a także blok przedmiotów  pokazujących potencjalne sposoby wykorzystania technologii informatycznych. Dużą część wszystkich zajęć stanowią przedmioty służące bezpośrednio przygotowaniu do zawodu nauczyciela matematyki: psychologiczno-pedagogiczne, dydaktyczne oraz  praktyki dotyczące trzech kolejnych etapów edukacyjnych – zorganizowane podobnie jak na studiach licencjackich.

Przygotowanie do zawodu nauczyciela można pogłębić poprzez wybór w ramach zajęć fakultatywnych  takich przedmiotów, jak: „Historia matematyki”, „Programy edukacyjne”, „Nauczanie matematyki uczniów o specyficznych potrzebach”, „Modelowanie pojęć matematycznych”, „Szkolne zastosowania matematyki”.

Ponadto

Na każdym etapie studiów jest okazja, by włączyć się nieobowiązkowo w wiele innych działań na naszym Wydziale. Można zaangażować się w różne projekty edukacyjne, pilotowane przez pracowników Instytutu Matematyki, w ramach których można zajęcia dla dzieci i młodzieży zaprojektować, prowadzić czy całkowicie samodzielnie zorganizować. Można zdobyć doświadczenie pracy przy  imprezach masowych (takich jak np. Bałtycki Festiwal Nauki), organizacji konkursów matematycznych lub nawet próbnej matury.

Staramy się, by podczas studiów nie pomijać  nowoczesnych technologii – praca z komputerem i tablicą multimedialną staje się bowiem standardem. Nawet jeśli czujesz pewne obawy przed zaawansowanymi technologiami, to nasze studia pomogą Ci te obawy przezwyciężyć. Wiele z naszych przedmiotów wymaga pracy z komputerem. Nauczysz się też korzystać z komputera podczas prowadzenia lekcji w szkole.

Przedmioty obowiązkowe:

 • Funkcje analityczne I,
 • Analiza matematyczna II,
 • Analiza funkcjonalna I,
 • Topologia II.
 • Geometria różniczkowa,
 • Metody numeryczne,
 • Logika,
 • Algorytmy i struktury danych,
 • Sieci komputerowe,
 • Bazy danych,
 • Dydaktyka matematyki,
 • Praktyka nauczania matematyki,
 • Dydaktyka informatyki,
 • Praktyka nauczania informatyki,
 • Psychologia,
 • Pedagogika,
 • Specjalistyczny język angielski.