Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Specjalność "Matematyka Teoretyczna"

Specjalność „Matematyka Teoretyczna”

Jeżeli myślisz o kontynuowaniu nauki na studiach doktoranckich, a następnie o dalszej karierze naukowej, specjalność „Matematyka Teoretyczna” jest idealnym rozwiązaniem. Są to praktycznie studia prowadzone według indywidualnego toku nauczania – z przewagą przedmiotów fakultatywnych.

Warto jednak pamiętać, że specjalność ta nie skazuje na studia doktoranckie oraz na pracę na wyższej uczelni – szerokie horyzonty matematyczne otwierają wiele drzwi.

Przedmioty obowiązkowe :

 • Analiza matematyczna II
 • Geometria różniczkowa
 • Analiza funkcjonalna I
 • Procesy stochastyczne
 • Wstęp do równań różniczkowych stochastycznych
 • Topologia II
 • Analiza na rozmaitościach I

Specialization Theoretical Mathematics

In case you plan to continue studying mathematics during the Ph. D. studies, and later follow the path of the scientific career the „Theoretical Mathematics” specialization is the good choice for you. The course of studies is practically designed by you and your tutor – with only a few mandatory lectures you select the areas of mathematics you want to study more deeply.

But you should remember that this specialization does not convict you to Ph. D. studies and scientific career – the broad and deep mathematical knowledge opens many doors.

Mandatory lectures:

 • Mathematical analysis II
 • Differential geometry
 • Functional analysis I
 • Stochastic processes
 • Introduction to stochastic differential equations
 • Topology II
 • Analysis on manifolds I