Specjalność "Matematyka Teoretyczna"

Specjalność Matematyka Teoretyczna

Jeżeli myślisz o kontynuowaniu nauki na studiach doktoranckich, a następnie o dalszej karierze naukowej, specjalność „Matematyka Teoretyczna” jest idealnym rozwiązaniem. Są to praktycznie studia prowadzone według indywidualnego toku nauczania – z przewagą przedmiotów fakultatywnych.

Warto jednak pamiętać, że specjalność ta nie skazuje na studia doktoranckie oraz na pracę na wyższej uczelni – szerokie horyzonty matematyczne otwierają wiele drzwi.

Przedmioty obowiązkowe :

  • Analiza matematyczna II
  • Geometria różniczkowa
  • Analiza funkcjonalna I
  • Procesy stochastyczne
  • Wstęp do równań różniczkowych stochastycznych
  • Topologia II
  • Analiza na rozmaitościach I