Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Ryzyko w finansach i ubezpieczeniach – z programowaniem i analizą danych

Program studiów

cymcyk-panorama1

 

Program studiów został opracowany przez pracowników Instytutu Matematyki i Instytutu Informatyki UG, z udziałem ekspertów zewnętrznych zatrudnionych głównie w firmach IT, którzy poprowadzą część warsztatów w trakcie studiów.

Program łączy wiedzę programistyczną z zaawansowaną analizą statystyczną, z wykorzystaniem ich do oceny ryzyka portfeli finansowych i ubezpieczeniowych. I tak umożliwia on słuchaczom studiów:

  • poznanie narzędzi programistycznych, takich jak Python i Java w połączeniu z największym profesjonalnym i darmowym pakietem R, pozwalającym na sprawną obróbkę statystyczną danych,
  • wykorzystanie poznanych narzędzi do efektywnej estymacji miar ryzyka Value-at-Risk (VaR) oraz Expected Shortfall (ES), rekomendowanych przez instytucje nadzoru finansowego,
  • nabycie wiedzy dotyczącej instrumentów finansowych, podstaw ich wyceny oraz wiedzy na temat ubezpieczeń na życie i majątkowych, w tym analizy ryzyka w postaci rezerw.

Większość zajęć prowadzona jest w pracowniach komputerowych w formie wykładów konwersatoryjnych, na których przekazywana jest wiedza teoretyczna z jednoczesnym wykorzystaniem jej w prowadzonych na bieżąco przez Słuchaczy analizach. W programie studiów wzięto też pod uwagę ważną umiejętność w przyszłej pracy jaką jest komunikacja interpersonalna.

Przedmioty

Do pobrania program studiów w formacie pdf: program.pdf