Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Sylabusy-Matematyka Nauczycielska I stopnia

Nabory od 2019/2020

I ROK:
semestr 1

Algebra liniowa z geometrią 1
Analiza matematyczna 1
Język angielski
Matematyka elementarna
Ochrona własności intelektualnej
Wstęp do matematyki
semestr 2 *)
Algebra liniowa z geometrią 2
Analiza matematyczna 2
Język angielski
Modelowanie w matematyce szkolnej
Oprogramowanie matematyczne
Podstawy programowania

II ROK:
semestr 3
**)
Algebra 1
Algorytmy i struktury danych
Analiza matematyczna 3
Język angielski
semestr 4
Algebra 2
Dydaktyka matematyki w szkole podstawowej
Język angielski
Praktyka nauczania matematyki 1 w szkole podstawowej
Technologia informacyjna
Topologia I
Wstęp do teorii miary

III ROK:
semestr 5

Dydaktyka matematyki w szkole podstawowej
Praktyka nauczania matematyki 2 w szkole podstawowej
Programy edukacyjne
Rachunek prawdopodobieństwa
Równania różniczkowe
semestr 6
ABC mikroprzedsiębiorczości
Bazy danych
Statystyka i probabilistyka dla nauczycieli

*) w semestrze 2 – dodatkowe zajęcia grupy B standardu kształcenia nauczycieli
Podstawy psychologii
Psychologia dla nauczycieli
Podstawy pedagogiki i edukacji
Szkoła i nauczyciel
Przygotowanie do praktyki zawodowej-część psychologiczna
Przygotowanie do praktyki zawodowej-część pedagogiczna

**) w semestrze 3 – dodatkowe zajęcia grupy B i C standardu kształcenia nauczycieli
Podstawy dydaktyki
Ocenianie, diagnostyka edukacyjna i ewaluacja oświatowa w pracy dydaktycznej nauczyciela
Emisja głosu
Praktyki zawodowe
Omówienie praktyki zawodowej-część psychologiczna
Omówienie praktyki zawodowej-część pedagogiczna