Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Sylabusy-Matematyka Nauczycielska II stopnia

Nabory od 2019/2020

I ROK:
semestr 1

Analiza matematyczna II
Funkcje analityczne I
Geometria różniczkowa
Język angielski
Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie
Wykład wydziałowy – Fizyka
semestr 2 *)
Analiza funkcjonalna I
Dydaktyka matematyki w szkole ponadpodstawowej
Nauczanie matematyki uczniów ze specyficznymi potrzebami
Praktyka nauczania matematyki 1 w szkole ponadpodstawowej
Rozwijanie uczniów uzdolnionych do matematyki

II ROK:
semestr 3

Dydaktyka matematyki w szkole ponadpodstawowej
Funkcje elementarne
Geometria elementarna
Podstawy mikroprzedsiębiorczości
Praktyka nauczania matematyki 1 w szkole ponadpodstawowej
semestr 4
Filozofia nauki
Praktyka nauczania matematyki 2

*) w semestrze 2 – dodatkowe zajęcia grupy B standardu kształcenia nauczycieli
Psychologia dla nauczycieli
Szkoła i nauczyciel