Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Sylabusy-Modelowanie Matematyczne i Analiza Danych