Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Wykłady fakultatywne dla Matematyki II stopnia

Aktualna lista wykładów fakultatywnych na studiach magisterskich, na podstawie której dokonuje się wyboru na rok 2022/2023tutaj

Uwaga. Nie wolno wybrać takiego przedmiotu z tej listy, który został przez danego studenta zrealizowany w ramach studiów pierwszego stopnia.

Te wykłady fakultatywne, które będą uruchomione w danym semestrze 2022/2023 można będzie znaleźć w planie zajęć dla danego roku studiów – do odczytania w uwagach do planu zajęć dla tego roku.

Dodatkowe wykłady fakultatywne proponowane na rok akademicki 2021/2022 (propozycje dotyczą tylko jednego roku akademickiego i nie przenoszą się na następne lata):

 • dr Adrian Karpowicz, Dyskretne układy dynamiczne i fraktale (sem. letni) – opis
 • dr Ewa Kozłowska-Walania, Wprowadzenie do algebry homologicznej (sem. zimowy) – opis
 • dr Aleksandra Nowel, dr Iwona Krzyżanowska, Geometria semialgebraiczna (sem. letni) – opis
 • prof. UG, dr hab. Jarosław Pykacz, Wybrane zagadnienia teorii gier (sem. zimowy) – opis
 • prof. UG, dr hab. Michał Stukow, Powierzchnie Riemanna (sem. zimowy) – opis
 • prof. dr hab. Andrzej Szczepański, Półproste algebry Liego (sem. letni) – opis
 • dr Ewa Tyszkowska, Reprezentacje grup skończonych (sem. zimowy) – opis

Dodatkowe wykłady fakultatywne proponowane na rok akademicki 2019/2020 (propozycje dotyczą tylko jednego roku akademickiego i nie przenoszą się na następne lata):

 • prof. UG, dr hab. Rafał Filipów, Kombinatoryka nieskończona (sem. zimowy) – opis
 • prof. UG, dr hab. Rafał Filipów, Gry dla nieskończenie cierpliwych graczy (sem. letni) – opis
 • dr Ewa Kozłowska-Walania, Kodowanie algebraiczne (sem. zimowy) – opis
 • prof. UG, dr hab. Henryk Leszczyński, dr Monika Wrzosek, Równania falowe (sem. letni) – opis
 • dr Rafał Lutowski, Obliczeniowa teoria grup (sem. letni) – opis
 • prof. UG, dr hab. Jarosław Pykacz, Wybrane zagadnienia teorii gier (sem. zimowy) – opis
 • prof. dr hab. Andrzej Szczepański, Półproste algebry Liego (sem. zimowy) – opis
 • prof. UG, dr hab. Andreas Zastrow, Kolorowalność węzłów i wielomian Aleksandera (sem. letni) – opis

Dodatkowe wykłady fakultatywne proponowane na rok akademicki 2018/2019 (propozycje dotyczą tylko jednego roku akademickiego i nie przenoszą się na następne lata):

 • prof. UG, dr hab. Rafał Filipów, Ideały polskie (sem. zimowy) – opis
 • prof. UG, dr hab. Rafał Filipów, Miary w przestrzeniach lokalnie zwartych (sem. zimowy) – opis
 • dr Ewa Kozłowska-Walania, Kodowanie algebraiczne (sem. letni) – opis
 • dr Poj Lertchoosakul, Diophantine analysis – a problem course (sem. letni) – opis
 • prof. UG, dr hab. Henryk Leszczyński, Obliczenia instrumentów finansowych (sem. zimowy) – opis
 • prof. UG, dr hab. Jarosław Pykacz, Wybrane zagadnienia teorii gier (sem. zimowy) – opis
 • prof. UG, dr hab. Andreas Zastrow, Kolorowalność węzłów i wielomian Aleksandera (sem. letni) – opis

Dodatkowe wykłady fakultatywne proponowane na rok akademicki 2017/2018 (propozycje dotyczą tylko jednego roku akademickiego i nie przenoszą się na następne lata):

 • prof. UG, dr hab. Henryk Leszczyński, Obliczenia instrumentów finansowych (sem. zimowy) – opis
 • dr Aleksandra Nowel, Geometria semialgebraiczna (sem. letni) – opis
 • prof. UG, dr hab. Jarosław Pykacz, Wybrane zagadnienia teorii gier (sem. zimowy) – opis
 • dr Michał Stukow, Geometria algebraiczna (sem. letni) – opis
 • prof. UG, dr hab. Andreas Zastrow, Kolorowalność węzłów i wielomian Aleksandera (sem. letni) – opis

Dodatkowe wykłady fakultatywne proponowane na rok akademicki 2016/2017 (propozycje dotyczą tylko jednego roku akademickiego i nie przenoszą się na następne lata):

 • dr Michał Jabłonowski, Teoria kategorii (sem. zimowy) – opis
 • dr Adrian Karpowicz, Fraktale, chaos i układy dynamiczne (sem. zimowy) – opis
 • prof. UG, dr hab. Henryk Leszczyński, Obliczenia instrumentów finansowych (sem. zimowy) – opis
 • prof. UG, dr hab. Jarosław Pykacz, Wybrane zagadnienia teorii gier (sem. letni) – opis
 • dr Michał Stukow, Powierzchnie Riemanna (sem. letni) – opis
 • prof. dr hab. Andrzej Szczepański, Grupy Liego i geometriaopis
 • dr Barbara Wolnik, Teoria i zastosowania deterministycznych automatów komórkowych (sem. zimowy) – opis
 • dr Barbara Wolnik, Niedeterministyczne automaty komórkowe (sem. letni) – opis
 • prof. UG, dr hab. Andreas Zastrow, Kolorowalność węzłów i wielomian Aleksandera (sem. letni) – opis