Wykłady fakultatywne dla studiów II stopnia

Wykłady fakultatywne uruchomione w semestrze zimowym 2018/2019 – patrz plan zajęć

Stała lista wykładów fakultatywnych na studiach magisterskich – tutaj

Dodatkowe wykłady fakultatywne proponowane na rok akademicki 2018/2019:

 • prof. UG, dr hab. Rafał Filipów, Ideały polskie (sem. zimowy) – opis
 • prof. UG, dr hab. Rafał Filipów, Miary w przestrzeniach lokalnie zwartych (sem. zimowy) – opis
 • dr Ewa Kozłowska-Walania, Kodowanie algebraiczne (sem. letni) – opis
 • dr Poj Lertchoosakul, Diophantine analysis – a problem course (sem. letni) – opis
 • prof. UG, dr hab. Henryk Leszczyński, Obliczenia instrumentów finansowych (sem. zimowy) – opis
 • prof. UG, dr hab. Jarosław Pykacz, Wybrane zagadnienia teorii gier (sem. zimowy) – opis

 • prof. UG, dr hab. Andreas Zastrow, Kolorowalność węzłów i wielomian Aleksandera (sem. letni) – opis

Dodatkowe wykłady fakultatywne proponowane na rok akademicki 2017/2018:

 • prof. UG, dr hab. Henryk Leszczyński, Obliczenia instrumentów finansowych (sem. zimowy) – opis

 • dr Aleksandra Nowel, Geometria semialgebraiczna (sem. letni) – opis
 • prof. UG, dr hab. Jarosław Pykacz, Wybrane zagadnienia teorii gier (sem. zimowy) – opis

 • dr Michał Stukow, Geometria algebraiczna (sem. letni) – opis
 • prof. UG, dr hab. Andreas Zastrow, Kolorowalność węzłów i wielomian Aleksandera (sem. letni) – opis

Dodatkowe wykłady fakultatywne proponowane na rok akademicki 2016/2017:

 • dr Michał Jabłonowski, Teoria kategorii (sem. zimowy) – opis
 • dr Adrian Karpowicz, Fraktale, chaos i układy dynamiczne (sem. zimowy) – opis
 • prof. UG, dr hab. Henryk Leszczyński, Obliczenia instrumentów finansowych (sem. zimowy) – opis
 • prof. UG, dr hab. Jarosław Pykacz, Wybrane zagadnienia teorii gier (sem. letni) – opis
 • dr Michał Stukow, Powierzchnie Riemanna (sem. letni) – opis
 • prof. dr hab. Andrzej Szczepański, Grupy Liego i geometriaopis
 • dr Barbara Wolnik, Teoria i zastosowania deterministycznych automatów komórkowych (sem. zimowy) – opis
 • dr Barbara Wolnik, Niedeterministyczne automaty komórkowe (sem. letni) – opis
 • prof. UG, dr hab. Andreas Zastrow, Kolorowalność węzłów i wielomian Aleksandera (sem. letni) – opis