Wykłady fakultatywne dla studiów I stopnia

Stała lista wykładów fakultatywnych na studiach licencjackich – tutaj

Wykłady fakultatywne z tej listy, uruchomione w semestrze zimowym 2017/2018 można znaleźć w planie zajęć.