Wykłady fakultatywne dla Matematyki I stopnia

Wszystkie wykłady fakultatywne uruchomione w bieżącym semestrze można znaleźć w planie fakultetów, przy czym dostępność fakultetów dla danego roku studiów jest do odczytania w uwagach do planu zajęć dla tego roku.

Stała lista wykładów fakultatywnych na studiach licencjackich – tutaj

Dodatkowe wykłady fakultatywne proponowane na rok akademicki 2019/2020 (z powodu zbyt małej ilości chętnych nie zostały uruchomione):

  • prof. UG, dr hab. Rafał Filipów, Kombinatoryka nieskończona (sem. zimowy) – opis
  • prof. UG, dr hab. Rafał Filipów, Gry dla nieskończenie cierpliwych graczy (sem. letni) – opis
  • dr Ewa Kozłowska-Walania, Kodowanie algebraiczne (sem. zimowy) – opis
  • dr Rafał Lutowski, Obliczeniowa teoria grup (sem. letni) – opis