Wykłady fakultatywne dla studiów I stopnia

Stała lista wykładów fakultatywnych na studiach licencjackich – tutaj

Wykłady fakultatywne z tej listy, uruchomione w semestrze zimowym 2018/2019 można znaleźć w planie zajęć.