Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Wykłady fakultatywne dla Matematyki I stopnia

Aktualna lista wykładów fakultatywnych na studiach licencjackich, na podstawie której dokonuje się wyboru na rok 2022/2023tutaj

Te wykłady fakultatywne, które będą uruchomione w danym semestrze 2022/2023 można będzie znaleźć w planie zajęć dla danego roku studiów – do odczytania w uwagach do planu zajęć dla tego roku.

Dodatkowe wykłady fakultatywne proponowane na rok akademicki 2021/2022 (propozycje dotyczą tylko jednego roku akademickiego i nie przenoszą się na następne lata):

  • prof. dr hab. Andrzej Szczepański, Półproste algebry Liego (sem. letni) – opis

oraz do realizacji dla studentów semestru 6:

  • dr Adrian Karpowicz, Dyskretne układy dynamiczne i fraktale (sem. letni) – opis
  • dr Aleksandra Nowel, dr Iwona Krzyżanowska, Geometria semialgebraiczna (sem. letni) – opis

Dodatkowe wykłady fakultatywne proponowane na rok akademicki 2019/2020 (propozycje dotyczą tylko jednego roku akademickiego i nie przenoszą się na następne lata):

  • prof. UG, dr hab. Rafał Filipów, Kombinatoryka nieskończona (sem. zimowy) – opis
  • prof. UG, dr hab. Rafał Filipów, Gry dla nieskończenie cierpliwych graczy (sem. letni) – opis
  • dr Ewa Kozłowska-Walania, Kodowanie algebraiczne (sem. zimowy) – opis
  • dr Rafał Lutowski, Obliczeniowa teoria grup (sem. letni) – opis