Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Wykłady fakultatywne dla Matematyki I stopnia

Aktualna lista wykładów fakultatywnych na studiach licencjackich, na podstawie której dokonuje się wyboru na rok 2020/2021tutaj

Te wykłady fakultatywne z powyższej listy, które będą uruchomione w danym semestrze można będzie znaleźć w planie zajęć dla danego roku studiów – do odczytania w uwagach do planu zajęć dla tego roku.

Dodatkowe wykłady fakultatywne proponowane na rok akademicki 2019/2020 (propozycje dotyczą tylko jednego roku akademickiego i nie przenoszą się na następne lata):

  • prof. UG, dr hab. Rafał Filipów, Kombinatoryka nieskończona (sem. zimowy) – opis
  • prof. UG, dr hab. Rafał Filipów, Gry dla nieskończenie cierpliwych graczy (sem. letni) – opis
  • dr Ewa Kozłowska-Walania, Kodowanie algebraiczne (sem. zimowy) – opis
  • dr Rafał Lutowski, Obliczeniowa teoria grup (sem. letni) – opis