Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Wykłady fakultatywne dla MMiAD II stopnia

Aktualna lista wykładów fakultatywnych na studiach magisterskich, na podstawie której dokonuje się wyboru na rok 2022/2023tutaj

Informacje o proponowanych przedmiotach fakultatywnych:

 • Information Theory (Teoria informacji), semestr letni – sylabus
 • Logika matematyczna, semestr zimowy – opis
 • Mathematical methods of quantum information (Metody
  matematyczne informacji kwantowej)
  , semestr zimowy – sylabus
 • Metody i modele bayesowskie, semestr zimowy – sylabus
 • Metody obliczeniowe: Pakiety matematyczne, semestr letni – sylabus
 • Modelowanie zdarzeń ekstremalnych w R, semestr letni – sylabus
 • Nierelacyjne bazy danych, semestr letni – opis
 • Programowanie funkcyjne, semestr zimowy – sylabus
 • Wstęp do równań różniczkowych stochastycznych, semestr letni – sylabus