Dokumenty do pobrania

Dokumenty powiązane z artykułem

  • Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  
  • Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych  
  • Deklaracja uczestnika projektu.  
  • Oświadczenie 4 tygodnie po zakończeniu udziału  
  • Formularz zakres danych osobowych uczestnika projektu  
  • Regulamin rekrutacji uczestników do projektu  
  • Wyjaśnienie dotyczące punktu 22 w pliku Formularz_zakres_danych_osobowych.pdf