Kółko olimpijskie z chemii - poziom PP

Wyniki rekrutacji uczestników
„KÓŁKO OLIMPIJSKIE Z CHEMII - poziom PP”
            

Rekrutacja na "Kółko olimpijskie z chemii - poziom PP" została zakończona. Wszyscy chętni otrzymali decyzję na podany adres mailowy.
           
Zajęcia z Kółka będą odbywać się zgodnie z harmonogramem, w godzinach 1000 – 1400 na Wydziale Chemii UG.
Zgłoszenie na kółko jest również deklaracją woli uczestnictwa we wszystkich spotkaniach.

Harmonogram spotkań:
Data Temat KO - poziom ponadpodstawowy Prowadząca/y zajęcia
 5.11.2022 r. O sole mio! - jakościowe oznaczanie soli analizą klasyczną. dr Iwona Dąbkowska
12.11.2022 r. Klasyczna analiza miareczkowa – cz. I.
Oznaczenia alkacymetryczne – dobór wskaźnika.
dr Dorota Zarzeczańska
10.12.2022 r. Ile soli? - ilościowe oznaczanie soli wybranymi metodami pre­cypitometrii (argentometria) i kompleksometrii (chelatometria). dr Iwona Dąbkowska
 
17.12.2022 r. Klasyczna analiza miareczkowa – cz. II.
Oznaczenia redoksymetryczne – różne sposoby prowadzenia miareczkowań.
dr Dorota Zarzeczańska
7.01.2023 r. Fizykochemiczne metody analizy - techniki chromatograficzne (TLC, PLC, HPLC). dr hab. Karol Krzymiński, prof. UG

=====================================================================


Zasady rekrutacji do „Kółka olimpijskiego z chemii - poziom PP oraz warunki uczestnictwa można znaleźć w Regulaminie.


Po zakwalifikowaniu się na „Kółko olimpijskie z chemii - poziom PP” każdy uczeń składa następujące dokumenty:

Deklaracja
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Formularz danych
Ankieta 4 tyg. po projekcie

 


Inne artykuły związane z hasłami: #wykłady  #spotkania  #konkursy  #kursy 
2022/12/21