Kółko olimpijskie z języka polskiego


Ogłoszenie o rekrutacji uczestników
Kółka olimpijskiego z literatury i języka polskiego”
w roku akademickim 2021/2022


 
Opis
W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 proponujemy na filologii kolejną edycję spotkań dla uczniów szkół średnich „Kółka olimpijskiego z literatury i języka polskiego”. Zajęcia adresowane są do młodzieży pragnącej rozwijać swoje humanistyczne zainteresowania, w szczególności tej biorącej udział w olimpiadzie z języka polskiego.
 
Jak zostać uczestnikiem?
Aby zostać uczestnikiem „Kółka olimpijskiego z literatury i języka polskiego”, należy w terminie do 5.11.2021 roku przesłać wypełniony Wniosek rekrutacyjny oraz pisemną wypowiedź (esej) na jeden z poniższych tematów:
  1. Świat jest teatrem, a teatr światem.
  2. Lektura jako podróż.
  3. Różnie o tym samym: adaptacje tekstów literackich.
Objętość pracy – maksimum 5 stron, czcionka rozmiar 12 Times New Roman, 1,5 interlinii.
Esej należy poprzedzić stroną tytułową (imię i nazwisko ucznia, adres szkoły, e-mail, tytuł pracy)!
 
Gdzie wysłać?
Prace należy nadsyłać na adres mailowy: ewa.pomirska@ug.edu.pl
Jako drugi załącznik prosimy dołączyć skan wypełnionego Wniosku rekrutacyjnego
Komisja rekrutacyjna na podstawie otrzymanych wniosków i prac do dnia 12.11.2021 wyłoni grupę od 5 do 15 uczestników kółka.
 

Informacje organizacyjne
Kółko będzie odbywać się w trybie zdalnym na platformie MS Teams w wybrane piątki  w godzinach 16.00– 19.00.
Najbliższe terminy:
26.11.2021, 3.12.2021, 10.12.2021, 17.12.2021, 14.01.2022, 21.01.2022.
W drugim półroczu planujemy 4 spotkania.

Zgłoszenie na kółko jest deklaracją woli uczestnictwa we wszystkich spotkaniach!
 
Tematyka
Zastanawiać się będziemy między innymi nad takim zagadnieniem, czy świat jest teatrem, a teatr światem; badać fenomen polskiej szkoły plakatu i interpretować metafory wizualne; szukać kulturowych tropów manii tanecznych i tropić bożonarodzeniową retorykę tekstów marketingowych. Wreszcie - przyglądać się zwierzętom w sieci kulturowych odniesień, i last but not least: czytać oraz dyskutować o współczesnej poezji.
Zajęcia poprowadzą pracownicy Instytutu Filologii Polskiej UG
Uwaga: w uzasadnionych okolicznościach terminy zajęć mogą ulec zmianie.


Zasady rekrutacji do „Kółka Olimpijskiego z literatury i języka polskiego” oraz warunki uczestnictwa można znaleźć w Regulaminie.

Po zakwalifikowaniu się na „Kółko Olimpijskieo z literatury i języka polskiego” każdy uczeń składa następujące dokumenty:
Deklaracja
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Formularz danych
Ankieta 4 tyg. po projekcie

 

Inne artykuły związane z hasłami: #wykłady  #spotkania  #konkursy  #kursy 
2021/10/16