Kółko olimpijskie z fizyki - poziom ponadpodstawowy


Przedłużamy termin rekrutacji!
Ogłoszenie o rekrutacji uczestników

„Kółka Olimpijskiego z fizyki”
na rok akademicki 2021/2022

 

Zajęcia „Kółka olimpijskiego z fizyki” adresowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowanych udziałem w ogólnopolskim konkursie fizycznym „Olimpiada Fizyczna”.

Olimpiada Fizyczna uchodzi za jeden z najtrudniejszych konkursów przedmiotowych. W organizację konkursu zaangażowani są fizycy kilkunastu uczelni wyższych w Polsce. Wprawdzie materiały z poprzednich edycji Olimpiady Fizycznej są dostępne na stronie www Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej: http://www.kgof.edu.pl/ oraz na stronach www Komitetów Okręgowych OF, jednak samodzielna praca nad olimpijskimi problemami jest poważnym wyzwaniem. Mamy nadzieję, że zajęcia „Kółka olimpijskiego z fizyki” zapewnią wsparcie merytoryczne i ukierunkowanie w przygotowaniach do teoretycznych i doświadczalnych części Olimpiady Fizycznej.
 
Aby zostać uczestnikiem „Kółka olimpijskiego z fizyki” należy w terminie do 18 listopada 2021 r. przesłać wypełniony wniosek rekrutacyjny. Dokument ten należy przesłać pocztą na adres:

 
Sekretariat
Instytutu Fizyki Doświadczalnej UG
ul. Wita Stwosza 57
80-308 Gdańsk
z dopiskiem Kółko olimpijskie z fizyki. 

Na podstawie otrzymanych wniosków Komisja rekrutacyjna wyłoni – do dnia 19 listopada 2021 r. – uczestników Kółka (grupę 5 – 15 osób; zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione drogą e-mailową).
 

Zajęcia Kółka (30 godzin lekcyjnych) będą się odbywać się od połowy listopada do czerwca średnio dwa razy w miesiącu w trybie zdalnym. Termin pierwszego spotkania (druga połowa listopada) zostanie ustalony z osobami zakwalifikowanymi do Kółka.
 

 
Zgłoszenie na Kółko jest również deklaracją woli uczestnictwa we wszystkich spotkaniach.
 
 


 
Zasady rekrutacji do „Kółka olimpijskiego z fizyki oraz warunki uczestnictwa można znaleźć w Regulaminie.

Po zakwalifikowaniu się na „Kółko olimpijskie z fizyki” każdy uczeń składa następujące dokumenty:
Deklaracja
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Formularz danych
Ankieta 4 tyg. po projekcie


Inne artykuły związane z hasłami: #spotkania  #konkursy  #kursy 
2021/11/04