Kursy "szyte na miarę"


Szanowni Nauczyciele,

serdecznie zapraszamy do skorzystania z kursu e-learningowego, który Uniwersytet Gdański przygotował w ramach Projektu "Zdolni z Pomorza - Uniwersytet Gdański":

 
  • Zdalne nauczanie z wykorzystaniem Microsoft Teams - uczestnicy kursu będą mieli możliwość zarówno samodzielnego zapoznania się, jak i przedyskutowania na forum lub podczas telekonferencji zagadnień dotyczących prowadzenia zdalnych lekcji i wykorzystania platformy edukacyjnej MS Teams.
Kurs jest dostępny tylko dla nauczycieli pracyjących w szkołach województwa pomorskiego.
 
Do zobaczenia na Platformie Edukacyjnej!Uczestnicy kursów będa zobowiązani do złożenia kompletu pięciu dokumentów:

Deklaracja - nauczyciel
Oświadczenie nr 1 - nauczyciel
Oświadczenie nr 2 - nauczyciel
Formularz danych -nauczyciel
Oświadczenie 4 tyg. po - nauczyciel

Osoby, które uczestniczyły w kursach doskonalących w listopadzie 2017, w listopadzie 2018 lub we wrześniu 2019 roku i wówczas złożyły komplet poprawnie wypełnionych dokumentów wypełniają tylko oświadczenie 4 tygodnie po zakończeniu udziału nauczyciela.


Do tej pory Uniwersytet Gdański zrealizował w formie e-learningowej następujące kursy doskonalące dla nauczycieli:

 
  • Liczby i wyrażenia algebraiczne – dowody -  kurs będzie dotyczył działów związanych z liczbami i wyrażeniami algebraicznymi na poziomie podstawowej matury z matematyki. Poruszymy takie tematy, jak: działania na liczbach rzeczywistych w tym pierwiastkach, potęgach i logarytmach, własności liczb całkowitych, tożsamości algebraiczne i nierówności, wzory skróconego mnożenia. Każda z dziewięciu lekcji będzie zawierała około 10 zadań typu „udowodnij”. W większości będą to zadania wraz z pełnymi rozwiązaniami. Do pozostałych zadań podane będą wskazówki w jaki sposób można je rozwiązać. Materiał ten będzie przedstawiony w takiej formie, że będzie można go przekazać uczniom.
 
  • Teoria liczb i algebra – dowody - kurs będzie dotyczył działów związanych z teorią liczb i algebrą na poziomie rozszerzonej matury z matematyki. Poruszymy takie tematy, jak: badanie własności liczb naturalnych i całkowitych, przekształcenia algebraiczne z uwzględnieniem wzorów skróconego mnożenia, wyrażeń wymiernych i działań na logarytmach, wielomiany oraz nierówności. Każda z dziewięciu lekcji będzie zawierała około 8 zadań typu „udowodnij”. W większości będą to zadania wraz z pełnymi rozwiązaniami. Do pozostałych zadań podane będą wskazówki w jaki sposób można je rozwiązać. Materiał ten będzie przedstawiony w takiej formie, że będzie można go przekazać uczniom.


 
2021/01/10