O projekcie

Projekt "Zdolni z Pomorza - Uniwersytet Gdański" to przedsięwzięcie nastawione na umożliwienie uzdolnionym uczniom z województwa pomorskiego rozwijania swoich naukowych zainteresowań. Jest to kontynuacja działań zapoczątkowanych w projekcie "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki".

 Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień adekwatne formy wsparcia.

Wartość projektu: 2 566 025,00 PLN .
Dofinansowanie projektu z UE: 2 437 723,75 PLN

Akademickie formy wsparcia

W ramach projektu zaplanowano sześć form wsparcia realizowanych przez Uniwersytet Gdański:

  1. Spotkania akademickie.
  2. Kółka olimpijskie.
  3. Warsztaty tematyczne.
  4. Kursy e-learningowe.
  5. Opiekę mentorską.
  6. Kursy dla nauczycieli.
2018/05/09