Artykuły w/g tagów

Artykuły oznaczone tagami '#imprezy'

Spotkania akademickie 11.03.2017 r.

W dniu 11.03.2017 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki odbyły się trzy spotkania akademickie:

1. „Programowanie w Linuxie jako przejaw władzy nad komputerem” - informatyka, poziom ponadgimnazjalny.
2. „Powierzchnie, czyli co można, a czego nie można zrobić z gumy, drutu i papieru” - matematyka, poziom ponadgimnazjalny.
3. „Zaplątani, czyli teoria węzłów” - matematyka, poziom gimnazjalny.

Spotkania akademickie 3.12.2016

3 grudnia 2016 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego odbyły się cztery spotkania akademickie.

Jak badamy wszechświat?


Celem spotkania jest przybliżenie metod poszerzających naszą wiedzę o Wszechświecie na podstawie dopływających do nas informacji. Ciała niebieskie są bardzo odległe i najczęściej nie mamy sposobu by badać je bezpośrednio, więc musimy badać je przy pomocy oddziaływań fizycznych –elektromagnetycznego, grawitacyjnego.

Światło z dalekiej gwiazdy możemy zazwyczaj scharakteryzować przy pomocy kierunku, barwy, intensywności i jej zmiany w czasie. Na podstawie tych informacji zdolni jesteśmy określić wiek, rozmiar, temperaturę, skład i ruch własny gwiazd, a w konsekwencji jej przyszłość. Podobne informacje możemy zdobyć o dalszych i mniejszych ciałach układu słonecznego, o planetoidach i kometach.

Drugim źródłem informacji o ciałach niebieskich jest grawitacja, która może byćwykorzystywana bezpośrednio lub pośrednio. Z pierwszym przypadkiem mamy do czynienia przy lotach sond kosmicznych, z drugim-w obserwacjach odległych galaktyk. Uczniowie na zajęciach audytoryjnych poznają m. in.: typy gwiazd (ich budowę), zjawiska zachodzące w gwiazdach, ewolucję gwiazd (diagram Hersprunga-Jacoba), stałą Hubble'a, koncepcję klastrów galaktyk, ciemnej materii. Na zajęciach laboratoryjnych uczniowie poznają m. in. interferometry, spektroskopy, zbadają widma emisyjne i absorpcyjne, efekt Dopplera (dla dźwięku).