Artykuły w/g tagów

Artykuły oznaczone tagami '#konkursy'

Kółko olimpijskie z matematyki - poziom ponadpodstawowy

Olimpiada Matematyczna jest wyjątkowym konkursem i uchodzi za jeden z najtrudniejszych. W organizację zawodów zaangażowani są matematycy kilkunastu wyższych uczelni w Polsce. Z jednej strony materiały dostępne na stronach http://om.edu.pl i http://archom.ptm.org.pl pozwalają łatwo dotrzeć do materiałów z ponad sześćdziesięcioletniej historii konkursu, a z drugiej przebrnięcie przez ten materiał wymaga motywacji i ukierunkowania. Samodzielnie walcząc z trudnymi zadaniami łatwo się zniechęcić.

Kółko olimpijskie z biologii - poziom ponadpodstawowy

Olimpiada Biologiczna stawia sobie za cel wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych i ich opiekunów – wybitnych nauczycieli biologii pracujących w szkołach ponadgimnazjalnych. Olimpiada Biologiczna stara się rozbudzić i rozwinąć pasję przyrodniczą Uczestników zawodów, a także stworzyć im możliwość współzawodnictwa z rówieśnikami w celu uzyskania celującego wyniku na egzaminie maturalnym, co w dalszej perspektywie ułatwi im podjęcie studiów na kierunkach przyrodniczych.

Kółko olimpijskie z matematyki - poziom podstawowy

Olimpiada Matematyczna Juniorów jest wyjątkowym konkursem i uchodzi za jeden z najtrudniejszych na poziomie gimnazjalnym. Z jednej strony strona http://omj.edu.pl pozwala łatwo dotrzeć do dużej liczby materiałów opracowanych w historii konkursu, a z drugiej przebrnięcie przez ten materiał wymaga motywacji i ukierunkowania. Samodzielnie walcząc z trudnymi zadaniami łatwo się zniechęcić.

Kółko olimpijskie z chemii - poziom P

Konkursy wymagające wiadomości z chemii są organizowane na różnych poziomach, szkol­nym, kuratoryjnym, wojewódzkim, rzadziej jako konkurs ogólnopolski. Niekiedy orga­nizo­wane są przez uczelnie, gdzie często ostatni etap obejmuje zadania laboratoryjne. Konkursy z chemii są zwykle przepustką do późniejszego udziału w Olimpiadzie Chemicznej, w której mogą także uczest­ni­czyć uczniowie gimnazjów.

Kółko olimpijskie z języka polskiego

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników
Kółka Olimpijskiego z literatury i języka polskiego”
W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy na filologii polskiej czwartą edycję spotkań dla uczniów szkół średnich „Kółka Olimpijskiego z literatury i języka polskiego”. Zajęcia adresowane są do młodzieży pragnącej rozwijać swoje humanistyczne zainteresowania, mogą być także pomocne w przygotowaniu do olimpiady z języka polskiego.