Warsztaty

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA

Pomorskie Warsztaty Naukowe – Zdolni z Pomorza
 
 
Szanowni Nauczyciele,
 
Serdecznie zapraszamy Was wraz z grupą zdolnych uczniów na Pomorskie Warsztaty Naukowe – Zdolni z Pomorza, które odbędą się w terminie 10 – 15 września 2023 roku na Uniwersytecie Gdańskim w ramach realizacji projektu
„Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański”.
Będzie to wspaniała okazja do wspólnego zajmowania się takim dziedzinami nauki jak biologia, chemia, filologia, fizyka, informatyka, kulturoznawstwo i matematyka. Na uczniów czekają specjalistyczne wykłady, ćwiczenia, doświadczenia (do samodzielnego przeprowadzenia), możliwość udziału w projektach, warsztatach, konkursach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi. W tym czasie nauczyciele będą mogli uczestniczyć w kursach doskonalących (z wybranej dziedziny). Zajęcia planowane są nie tylko w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego, ale również w miejscach takich jak teatr, czy muzeum.

ZAPROSZENIE
 
To już ostatnie warsztaty naukowe w ramach tego projektu!
 
Do kogo skierowana jest oferta?
Na warsztaty może zgłosić się każdy nauczyciel uczący biologii, chemii, fizyki, informatyki, języka polskiego, czy matematyki w jednej ze szkół województwa pomorskiego wraz z grupą od 3 do 10 zdolnych uczniów, którzy w roku szkolnym 2023/2024 będą uczniami 7 lub 8 klasy szkoły podstawowej albo uczniami szkoły ponadpodstawowej. Przy czym może być tak, że nauczyciel matematyki zgłasza się wraz z grupą 9 uczniów, w której jest troje uczniów zdolnych z matematyki, dwoje zdolnych z biologii, jedna osoba uzdolniona z fizyki oraz troje uczniów zafascynowanych chemią.
 
Jak wygląda zgłoszenie?
Zgłoszenia chęci udziału w warsztatach należy dokonać do dnia 28 maja 2023 r. przesyłając na adres zdolni.mat@ug.edu.pl skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego (plik pdf) dostępnego na stronie https://mat.ug.edu.pl/zdolni/ w zakładce „Warsztaty”. W zgłoszeniu należy podać swoje dane oraz liczbę uczniów zabieranych na warsztaty, w tym wskazać ilu spośród tych uczniów jest uczestnikami projektu „Zdolni z Pomorza” w powiatowym LCNK. W dniu 5 czerwca 2023 r. zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji. Jeśli na warsztaty zostanie zgłoszonych więcej uczniów niż przewidzianych miejsc, to Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru mając na względzie objęcie wsparciem przede wszystkim uczestników powiatowych projektów „Zdolni z Pomorza” pochodzących z miejscowości odległych od Gdańska. Wybór zostanie dokonany przez Komisję, w skład której wejdą przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego i Urzędu Marszałkowskiego.
 
Co dalej po decyzji o przyjęciu na warsztaty?
Informacja o zakwalifikowaniu na warsztaty trafi do każdego nauczyciela indywidualnie. Nauczyciel, który wraz w grupą uczniów został przyjęty na warsztaty, powinien na bieżąco śledzić informacje dotyczące warsztatów na stronie https://mat.ug.edu.pl/zdolni/ w zakładce „Warsztaty”. Musi też zadbać o to, aby we wrześniu zgromadzić od wszystkich uczniów „Zaświadczenia o posiadaniu szczególnych uzdolnień” (Załącznik nr.1), bowiem w dniu przyjazdu (10 września) będzie musiał przy rejestracji na warsztaty oddać komplet Zaświadczeń, potwierdzając w ten sposób, że uczniowie z jego grupy są zdolni. Koniecznie musi także dopilnować, aby zarówno on sam, jak i każdy z uczniów przyjechał na warsztaty z kompletem wypełnionych dokumentów umożliwiających udział w projekcie. Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie https://mat.ug.edu.pl/zdolni/ w zakładce „Warsztaty”.
 
Czy warsztaty są odpłatne?
Nie. Wszystkie zajęcia, zarówno te dla nauczycieli jak i dla uczniów odbywają się w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański” który jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy warsztatów będą także mieli zapewnione zakwaterowanie w domach studenckich oraz całodzienne wyżywienie. Projekt pokryje również ubezpieczenie uczniów na czas warsztatów.
Nie będzie jednak możliwe sfinansowanie dojazdu uczestników na warsztaty.
 
Co w ramach warsztatów?
Każdy uczeń będzie miał szansę uczestniczyć w wielu rozmaitych zajęciach związanych z 6 obszarami: biologia, chemia, fizyka, informatyka, kompetencje społeczne i matematyka. Zajęcia te będą odbywały się zgodnie z poniższym harmonogramem:
 
Ogólny harmonogram warsztatów
 
Niedziela
10 września 2023 r.
Poniedziałek 11 września - czwartek 14 września Piątek
15 września 2023 r.
8.30 śniadanie 8.30 śniadanie
9.15 – 13.15 Blok zajęć naukowych (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty) 9.15 – 13.15 Blok zajęć naukowych (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty)
14.00 Obiad 14.00 Obiad
Przyjazd uczestników 15.30 – 18.00 Blok zajęć projektowych Wyjazd uczestników
18.00 Kolacja 18.00 Kolacja
19.00 – Atrakcje dodatkowe 19.00 - Atrakcje dodatkowe
W uzasadnionych okolicznościach harmonogram może ulec drobnym zmianom (np. w kwestii przesunięcia pór posiłków).
 
Mam wiele pytań dotyczących warsztatów, gdzie znaleźć odpowiedzi?
Najlepszym miejscem jest zakładka „Warsztaty” na stronie projektu
 
 
gdzie można znaleźć opis tej formy wsparcia oraz „Regulamin warsztatów naukowych”. Pytania można też kierować na adres e-mailowy: zdolni.mat@ug.edu.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formularz zgłoszeniowy

Dokumenty wypełniane przez Ucznia (lub Rodzica lub Opiekuna):
Deklaracja
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Formularz danych
Ankieta 4 tyg. po projekcie

Dokumenty wypełniane przez Nauczyciela:
Deklaracja - nauczyciel
Oświadczenie nr 1 - nauczyciel
Oświadczenie nr 2 - nauczyciel
Formularz danych -nauczyciel
Oświadczenie 4 tyg. po - nauczyciel

Dokumenty wypełniane przez Szkołę
Zaświadczenie o posiadaniu szczególnych uzdolnień 

Regulamin Pomorskich Warsztatów Naukowych - Zdolni z Pomorza


 

==================================================================================


POMORSKIE WARSZTATY NAUKOWE - ZDOLNI Z POMORZA 2022
już za nami
W niedzielę 18 września przyjechało na Kampus Oliwa prawie 500 uczniów i nauczycieli, by od poniedziałku do piątku uczestniczyć w zajęciach przygotowanych przez kadrę Uniwersytetu Gdańskiego. Warsztaty obejmowały m.in.:
 • 26 godzin zajęć w wybranej ścieżce naukowej,
 • 8 godzin zajęć poznawczych do wyboru.
Ramowy harmonogram warsztatów
Niedziela
18.09.2022
Poniedziałek
19.09
Wtorek
20.09
Środa
21.09
Czwartek
22.09
Piątek
23.09
8.30 śniadanie 8.30 śniadanie 8.30 śniadanie 8.30 śniadanie 8.30 śniadanie
9.15 –
BLOK
ZAJĘĆ NAUKO-
WYCH
9.15 –
BLOK
ZAJĘĆ NAUKO-
WYCH
9.15 –
BLOK
ZAJĘĆ NAUKO-
WYCH
9.15 –
BLOK
ZAJĘĆ NAUKO-
WYCH
9.15 –
BLOK
ZAJĘĆ NAUKO-
WYCH
14.00 Obiad 14.00 Obiad 14.00 Obiad 13.30 Obiad 14.00 Obiad
Przyjazd uczestników 15.30 –
ZAJĘCIA
15.30 –
ZAJĘCIA
/MUZEUM
15.30 –
ZAJĘCIA
/MUZEUM
14.30 –
ZAJĘCIA
Wyjazd uczestników
18.00 Kolacja 18.00 Kolacja 18.00 Kolacja   18.00 Kolacja  17.00 Kolacja
20.00 – Spotkanie organizacyjne z nauczycielami 19.00 –
Atrakcje dodatkowe
19.00 –
Atrakcje dodatkowe
19.00 –
Atrakcje dodatkowe
19.00 –
TEATR
MUZYCZNY
Poniżej przedstawiamy szczegółowe harmonogramy dla każdej ze ścieżek naukowych
dla szkół podstawowych:
dla szkół ponadpodstawowych:
 • ścieżka Biologiczno-Chemiczna (6 grup) [harmonogram]
 • ścieżka Chemiczno-Biologiczna (3 grupy) [harmonogram]
 • ścieżka Chemiczno-Fizyczna (1 grupa) [harmonogram]
 • ścieżka Humanistyczno-Historyczna (2 grupy) [harmonogram]
 • ścieżka Informatyczno-Fizyczna (1 grupa) [harmonogram]
 • ścieżka Matematyczno-Fizyczna (5 grup) [harmonogram]
 • ścieżka Matematyczno-Informatyczna (3 grupy) [harmonogram]
Harmonogram zajęć poznawczych: Opisy warsztatów Roboty domowej roboty - czyli pomysły genialne, zwariowane ... i takie sobie oraz Inteligentne czołgi - bitwa botów

W czasie niektórych „Bloków zajęć naukowych” nauczyciele uczestniczyli w kursie doskonalącym dla nauczycieli  
Tutaj można oglądnąć zdjęcia z warsztatów: Zdjęcia PWN 2022

Zapraszamy do obejrzenia filmu z tegorocznych warsztatów 

Pomorskie Warsztaty Naukowe 2022 from Zdolni z Pomorza UG on Vimeo.


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumenty wypełniane przez Ucznia (lub Rodzica lub Opiekuna):
Deklaracja
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Formularz danych
Ankieta 4 tyg. po projekcie

Dokumenty wypełniane przez Nauczyciela:
Deklaracja - nauczyciel
Oświadczenie nr 1 - nauczyciel
Oświadczenie nr 2 - nauczyciel
Formularz danych -nauczyciel
Oświadczenie 4 tyg. po - nauczyciel

Dokumenty wypełniane przez Szkołę
Zaświadczenie o posiadaniu szczególnych uzdolnień 

Regulamin Pomorskich Warsztatów Naukowych - Zdolni z Pomorza


----------------------------------------------------------------------------------------

POMORSKIE WARSZTATY NAUKOWE - ZDOLNI Z POMORZA 2021
już za nami...
W niedzielę 12 września przyjechało na Kampus Oliwa ponad 300 uczniów i nauczycieli, by od poniedziałku do piątku uczestniczyć w zajęciach przygotowanych przez kadrę Uniwersytetu Gdańskiego. Warsztaty obejmowały m.in.:
 • 26 godzin zajęć w wybranej ścieżce naukowej,
 • 2 godziny zajęć w centrum nauki Hevelianum,
 • 6 godzin zajęć poznawczych do wyboru.
Poniżej przedstawiamy szczegółowe harmonogramy ścieżek naukowych:
 harmonogram zajęć poznawczych:
ATRAKCJE DODATKOWE

oraz opisy kursów doskonalących dla nauczycieli, realizowanych w czasie trwania warsztatów:
 

Tutaj można oglądnąć zdjęcia z warsztatów: Zdjęcia PWN 2021

Zapraszamy do obejrzenia filmu z tegorocznych warsztatów 

Pomorskie Warsztaty Naukowe 2021 from Zdolni z Pomorza UG on Vimeo.


 

 
Dla wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się, jak wyglądają „Pomorskie Warsztaty Naukowe – Zdolni z Pomorza” zapraszamy do obejrzenia zdjęć i filmiku z pierwszej edycji.

 

                                                
Pomorskie Warsztaty Naukowe – Zdolni z Pomorza
edycja I

 

 
Galeria zdjęć


Szczegółowy opis imprez
2023/04/18