Dokumenty do pobrania

Wszyscy uczestnicy Spotkań Akademickich na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego są zobowiązani do przyniesienia na spotkanie akademickie czterech wypełnionych i odpowiednio podpisanych dokumentów przez ucznia pełnoletniego/rodzica.  Osoby, które uczestniczyły w spotkaniach akademickich 3 grudnia 2016 i dostarczyły wówczas komplet poprawnie wyełnionych dokumentów nie muszą ich składać ponownie.

Dokumenty powiązane z artykułem

  • Deklaracja uczestnika projektu.  
  • Formularz Zakres danych osobowych uczestnika projektu powierzonych do przetwarzania w zbiorze: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - dane uczestników indywidualnych (dane wprowadzane do systemu SL2014).  
  • Oswiadczenie 4 tygodnie po zakonczeniu udzialu(1)  
  • Oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.  
  • Oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - dane uczestników indywidualnych.  
  • Wyjaśnienie dotyczące punktu 22 w pliku Formularz_zakres_danych_osobowych.pdf  
  • 2017/10/27