Dokumenty do pobrania

Dokumenty powiązane z artykułem

  • Oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - dane uczestników indywidualnych.  
  • Oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.  
  • Deklaracja uczestnika projektu.  
  • Formularz Zakres danych osobowych uczestnika projektu powierzonych do przetwarzania w zbiorze: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - dane uczestników indywidualnych (dane wprowadzane do systemu SL2014).  
  • Oświadczenie 4 tygodnie po zakończeniu udziału  
  • Regulamin rekrutacji uczestników do projektu  
  • Wyjaśnienie dotyczące punktu 22 w pliku Formularz_zakres_danych_osobowych.pdf