Kółko olimpijskie z biologii - poziom ponadpodstawowy

W ramach podejmowania działań przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19

KÓŁKA OLIMPIJSKIE na UG

 zostają zawieszone do odwołania

Prosimy śledzić bieżące informacje na tej stronie Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do „Kółka Olimpijskiego z Biologii”
realizowanego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza - Uniwersytet Gdański”- VI edycja
 
 

Olimpiada Biologiczna stawia sobie za cel wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych i ich opiekunów – wybitnych nauczycieli biologii pracujących w szkołach ponadgimnazjalnych. Olimpiada Biologiczna stara się rozbudzić i rozwinąć pasję przyrodniczą Uczestników zawodów, a także stworzyć im możliwość współzawodnictwa z rówieśnikami w celu uzyskania celującego wyniku na egzaminie maturalnym, co w dalszej perspektywie ułatwi im podjęcie studiów na kierunkach przyrodniczych.
Historia tego ogólnopolskiego konkursu liczy sobie blisko pięćdziesiąt lat. W organizację corocznych zawodów zaangażowani są biolodzy z wielu wyższych uczelni w Polsce. Wszelkie informacje dotyczące Olimpiady Biologicznej dostępne są na stronach http://www.olimpbiol.pl/.
Ze względu na wymóg wykonania przez uczestnika samodzielnej pracy badawczej, Olimpiada Biologiczna jest jedną z najtrudniejszych olimpiad przedmiotowych. Dlatego właśnie do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych adresujemy zajęcia „Kółka olimpijskiego z biologii”. Mamy nadzieję, że uda się stworzyć niewielką grupę wzajemnie motywujących się uczestników.

 
UWAGA: w nadchodzącej piątej edycji kółka olimpijskiego nie mogą startować uczniowie, który brali udział w zajęciach poprzednich edycji.

 

 

Aby wziąć udział w rekrutacji do szostej edycji „Kółka olimpijskiego z biologii” należy w terminie do 21 lutego 2020 r. przesłać wypełniony formularz wniosku rekrutacyjnego:

 

  1. pocztą tradycyjną na adres Przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej w Gdańsku:

dr hab. Piotr Rutkowski
Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk
z dopiskiem „Kółko olimpijskie z biologii”

 

oraz

 

      2. pocztą elektroniczną na adres: piotr.rutkowski@biol.ug.edu.pl
            (zeskanowany formularz wniosku rekrutacyjnego w postaci pliku pdf).

 

Przyjęcie wniosku zostanie potwierdzone zwrotnym e-mailem.

Na podstawie otrzymanych wniosków, Komisja Rekrutacyjna wyłoni do dnia 24 lutego 2020 r. grupę od 5 do 12 uczestników. Informacja o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do uczestnictwa w „Kółku olimpijskim z biologii” zostanie przekazana wszystkim kandydatom drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wymieniony we wniosku rekrutacyjnym.
Kółko będzie odbywać się w wybrane czwartki w godzinach 16.00 – 18.30 (w tym 15 min przerwy) na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Przewidywane daty w nadchodzącym semestrze, to:


27.02.2020, 13.03.2020, 26.03.2020, 2.04.2020, 16.04.2020.

W uzasadnionych okolicznościach, terminy zajęć kółka mogą ulec zmianie.
 

Zgłoszenie na kółko jest również deklaracją woli uczestnictwa we wszystkich spotkaniach.
 

Spotkania obejmą następujące tematy (niekoniecznie w tej kolejności):

  1. Inwentaryzacja przyrodnicza jako temat pracy olimpijskiej.

  2. Obliczenia statystyczne w doświadczeniach biologicznych.

  3. Badania mikrobiologiczne w świetle nowego Regulaminu Olimpiady Biologicznej.

  4. Hodowla bezkręgowców w warunkach domowych lub szkolnych - aspekt doświadczalny.

  5. Jak zaplanować i wykonać pracę olimpijską z zakresu fizjologii roślin?

Zasady rekrutacji do „Kółka olimpijskiego z biologii oraz warunki uczestnictwa można znaleźć w Regulaminie.

Po zakwalifikowaniu się na „Kółko olimpijskie z biologii” każdy uczeń składa następujące dokumenty:
Deklaracja
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Formularz danych
Ankieta 4 tyg. po projekcie


Inne artykuły związane z hasłami: #spotkania  #konkursy  #kursy 
2020/03/19