Kółko olimpijskie z biologii - poziom ponadpodstawowy

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do „Kółka Olimpijskiego z Biologii”
realizowanego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza - Uniwersytet Gdański”
w roku szkolnym 2022/2023

 

 
Olimpiada Biologiczna stawia sobie za cel wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych i ich opiekunów – wybitnych nauczycieli biologii pracujących w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Olimpiada Biologiczna stara się rozbudzić i rozwinąć pasję przyrodniczą Uczestników zawodów, a także stworzyć im możliwość współzawodnictwa z rówieśnikami w celu uzyskania celującego wyniku na egzaminie maturalnym, co w dalszej perspektywie ułatwi im podjęcie studiów na kierunkach przyrodniczych.
Historia tego ogólnopolskiego konkursu liczy sobie blisko pięćdziesiąt lat. W organizację corocznych zawodów zaangażowani są biolodzy z wielu wyższych uczelni w Polsce. Wszelkie informacje dotyczące Olimpiady Biologicznej dostępne są na stronach http://www.olimpbiol.pl/.
Ze względu na wymóg wykonania przez uczestnika samodzielnej pracy badawczej, Olimpiada Biologiczna jest jedną z najtrudniejszych olimpiad przedmiotowych. Dlatego właśnie do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych adresujemy zajęcia „Kółka olimpijskiego z biologii”. Mamy nadzieję, że uda się stworzyć niewielką grupę wzajemnie motywujących się uczestników.

Aby wziąć udział w rekrutacji do „Kółka olimpijskiego z biologii” należy w terminie do 10.11.2022 r. przesłać wypełniony formularz wniosku rekrutacyjnego (plik do pobrania) pocztą elektroniczną (zeskanowany wniosek w postaci pliku pdf) na adres:

piotr.rutkowski@ug.edu.pl
Przyjęcie wniosku zostanie potwierdzone zwrotnym e-mailem.

Na podstawie otrzymanych wniosków, Komisja Rekrutacyjna wyłoni do dnia 14.11.2022 r. grupę od 5 do 15 uczestników. Informacja o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do uczestnictwa w „Kółku olimpijskim z biologii” zostanie przekazana wszystkim kandydatom drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wymieniony we wniosku rekrutacyjnym.

Kółko będzie odbywać się w trybie tradycyjnym w budynku Wydziału Biologii w podanych niżej terminach w godzinach od 16.00 do 19.00. Przewidywane daty zajęć nadchodzącym semestrze, to:
 
17 listopada, 1 grudnia, 12 grudnia, 15 grudnia 2022, 12 stycznia 2023.
 
W uzasadnionych okolicznościach, terminy zajęć kółka mogą ulec zmianie.
 
Zgłoszenie na kółko jest również deklaracją woli uczestnictwa we wszystkich spotkaniach.

Spotkania obejmą następujące tematy:
  • 17 listopada – dr Agnieszka Baścik-Remisiewicz - Statystyka w pracach olimpijskich
  • 1 grudnia - dr hab. prof. UG Anna Aksmann - Praca olimpijska z zakresu fizjologii roślin 
  • 12 grudnia - dr Elżbieta Sontag - Badania zwierząt bezkręgowych tematem pracy olimpijskiej
  • 15 grudnia - dr hab. prof. UG Beata Furmanek-Blaszk - Praca olimpijska z zakresu mikrobiologii
  • 12 stycznia -  - dr hab. Piotr Rutkowski - Inwentaryzacja jako temat pracy olimpijskiej
 

Zasady rekrutacji do „Kółka olimpijskiego z biologii oraz warunki uczestnictwa można znaleźć w Regulaminie.

 

Po zakwalifikowaniu się na „Kółko olimpijskie z biologii” każdy uczeń składa następujące dokumenty:
Deklaracja
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Formularz danych
Ankieta 4 tyg. po projekcie


Inne artykuły związane z hasłami: #spotkania  #konkursy  #kursy 
2022/10/13