Kółko olimpijskie z biologii - poziom ponadpodstawowy

Szanowni Państwo, wznawiamy KÓŁKA OLIMPIJSKIE na UG! 


Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do „Kółka Olimpijskiego z Biologii”
realizowanego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza - Uniwersytet Gdański”

 

Olimpiada Biologiczna stawia sobie za cel wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych i ich opiekunów – wybitnych nauczycieli biologii pracujących w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Olimpiada Biologiczna stara się rozbudzić i rozwinąć pasję przyrodniczą Uczestników zawodów, a także stworzyć im możliwość współzawodnictwa z rówieśnikami w celu uzyskania celującego wyniku na egzaminie maturalnym, co w dalszej perspektywie ułatwi im podjęcie studiów na kierunkach przyrodniczych.

Historia tego ogólnopolskiego konkursu liczy sobie blisko pięćdziesiąt lat. W organizację corocznych zawodów zaangażowani są biolodzy z wielu wyższych uczelni w Polsce. Wszelkie informacje dotyczące Olimpiady Biologicznej dostępne są na stronach http://www.olimpbiol.pl/.
Ze względu na wymóg wykonania przez uczestnika samodzielnej pracy badawczej, Olimpiada Biologiczna jest jedną z najtrudniejszych olimpiad przedmiotowych. Dlatego właśnie do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych adresujemy zajęcia „Kółka olimpijskiego z biologii”. Mamy nadzieję, że uda się stworzyć niewielką grupę wzajemnie motywujących się uczestników.
Aby wziąć udział w rekrutacji do „Kółka olimpijskiego z biologii” należy w terminie do 12.02.2021 r. przesłać wypełniony

formularz wniosku rekrutacyjnego

pocztą elektroniczną (zeskanowany wniosek w postaci pliku pdf) na adres:

piotr.rutkowski@biol.ug.edu.pl
Z powodu trwającej pandemii pieczątka szkoły na wniosku nie jest wymagana, zaś opinia nauczyciela może być dołączona jako załącznik.
 
Przyjęcie wniosku zostanie potwierdzone zwrotnym e-mailem.
 
Na podstawie otrzymanych wniosków, Komisja Rekrutacyjna wyłoni do dnia 16.02.2021 r. grupę od 5 do 15 uczestników. Informacja o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do uczestnictwa w „Kółku olimpijskim z biologii” zostanie przekazana wszystkim kandydatom drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wymieniony we wniosku rekrutacyjnym.
Kółko będzie odbywać się w trybie on-line na platformie MS Teams w wybrane czwartki w godzinach 16.00 – 19.00. Przewidywane daty w nadchodzącym semestrze, to:
25 lutego, 4, 11, 18, 25 marca 2021 roku.
 
W uzasadnionych okolicznościach, terminy zajęć kółka mogą ulec zmianie.

Zgłoszenie na kółko jest również deklaracją woli uczestnictwa we wszystkich spotkaniach.

Spotkania obejmą następujące tematy:
  • 25 lutego - dr hab. Piotr Rutkowski - Inwentaryzacja jako temat pracy olimpijskiej
  • 4 marca - dr Elżbieta Sontag - Badania zwierząt bezkręgowych tematem pracy olimpijskiej
  • 11 marca – dr hab. Prof. UG Anna Aksmann - Praca olimpijska z zakresu fizjologii roślin 
  • 18 marca - dr hab. Prof. UG Beata Furmanek-Blaszk - Praca olimpijska z zakresu mikrobiologii
  • 25 marca – dr Agnieszka Baścik-Remisiewicz - Statystyka w pracach olimpijskich

Zasady rekrutacji do „Kółka olimpijskiego z biologii oraz warunki uczestnictwa można znaleźć w Regulaminie.

Po zakwalifikowaniu się na „Kółko olimpijskie z biologii” każdy uczeń składa następujące dokumenty:
Deklaracja
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Formularz danych
Ankieta 4 tyg. po projekcie


Inne artykuły związane z hasłami: #spotkania  #konkursy  #kursy 
2021/02/05