Kółko olimpijskie z chemii - poziom P

Rekrutacja uzupełniajaca na „KÓŁKO OLIMPIJSKIE Z CHEMII - poziom P”!

Ponieważ są jeszcze wolne miejsca na „KÓŁKO OLIMPIJSKIE Z CHEMII - poziom P”, uruchamiamy rekrutację uzupełniajacą. Chętnych prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia (tak, jak opisano poniżej) do 10 marca. Wyniki rekrutacji uzupełniającej zostaną podane 15 marca.

 

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników
„KÓŁKO OLIMPIJSKIE Z CHEMII - poziom P”
 

            Konkursy wymagające wiadomości z chemii są organizowane na różnych poziomach, szkol­nym, kuratoryjnym, wojewódzkim, rzadziej jako konkurs ogólnopolski. Niekiedy organizowane są przez uczelnie, gdzie często ostatni etap obejmuje zadania laboratoryjne. Konkursy z chemii są zwykle przepustką do późniejszego udziału w Olimpiadzie Chemicznej, w której mogą także uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych.
            Informacje o konkursach chemicznych są dostępne w Internecie na wielu stronach, łącznie z materiałami i zadaniami z poprzednich lat. Przebrnięcie przez ten materiał wymaga motywacji i ukierunkowania a ich samodzielne rozwiązywanie często sprawia trudności.

            Wychodząc naprzeciw tym potrzebom chcemy rozwijać zainteresowania uczniów uzdolnio­nych w dziedzinie chemii proponując im udział w zajęciach „Kółko olimpijskie z chemii - poziom P”. Adresujemy je do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, mając nadzieję na utworzenie niewielkiej sześcioosobowej grupy uczniów wzajemnie motywujących się.
            Aby zostać uczestnikiem „Kółka olimpijskiego z chemii - poziom P” należy w terminie do   15 lutego 2021 r. przesłać wypełniony wniosek rekrutacyjny zawierający również cztery rozwiązane zadania na adres:
Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju

Wydział Chemii
Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 63
80-308 Gdańsk
            z dopiskiem „Kółko olimpijskie z chemii - poziom P”.

Z powodu trwającej pandemii pieczątka szkoły na wniosku nie jest wymagana, zaś opinia nauczyciela może być dołączona jako załącznik.
 

Komisja rekrutacyjna na podstawie otrzymanych wniosków do dnia 26 lutego 2021 r. wyłoni grupę sześciu uczestników.

 Zajęcia Kółka będą odbywać się zgodnie z podanym harmonogramem w godzinach 1000 – 1400 na Wydziale Chemii UG.


Zgłoszenie na Kółko jest również deklaracją woli uczestnictwa we wszystkich spotkaniach.
 
 
Przewidywane daty spotkań w nadchodzącym semestrze, to:
27 marca
10 i 24 kwietnia
8 i 22 maja
12 czerwca


 

Harmonogram spotkań dostępny jest TUTAJ.


=====================================================================

Zasady rekrutacji do „Kółka olimpijskiego z chemii - poziom P oraz warunki uczestnictwa można znaleźć w Regulaminie.

Po zakwalifikowaniu się na „Kółko olimpijskie z chemii - poziom P” każdy uczeń składa następujące dokumenty:

Deklaracja
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Formularz danych
Ankieta 4 tyg. po projekcie
 


Inne artykuły związane z hasłami: #wykłady  #spotkania  #konkursy  #kursy 
2021/02/28