Kółko olimpijskie z chemii - poziom P

Szanowni Państwo, rozpoczynamy rekrutację na KÓŁKA OLIMPIJSKIE!

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników
„KÓŁKO OLIMPIJSKIE Z CHEMII - poziom P”
 

            Konkursy wymagające wiadomości z chemii są organizowane na różnych poziomach, szkol­nym, kuratoryjnym, wojewódzkim, rzadziej jako konkurs ogólnopolski. Niekiedy organizowane są przez uczelnie, gdzie często ostatni etap obejmuje zadania laboratoryjne. Konkursy z chemii są zwykle przepustką do późniejszego udziału w Olimpiadzie Chemicznej, w której mogą także uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych.
            Informacje o konkursach chemicznych są dostępne w Internecie na wielu stronach, łącznie z materiałami i zadaniami z poprzednich lat. Przebrnięcie przez ten materiał wymaga motywacji i ukierunkowania a ich samodzielne rozwiązywanie często sprawia trudności.

            Wychodząc naprzeciw tym potrzebom chcemy rozwijać zainteresowania uczniów uzdolnio­nych w dziedzinie chemii proponując im udział w zajęciach „Kółko olimpijskie z chemii - poziom P”. Adresujemy je do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, mając nadzieję na utworzenie niewielkiej ośmioosobowej grupy uczniów wzajemnie motywujących się.
            Aby zostać uczestnikiem „Kółka olimpijskiego z chemii - poziom P” należy w terminie do

   11 października 2021 r.

przesłać wypełniony wniosek rekrutacyjny oraz rozwiązania zadań na adres:
Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju

Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju
Wydział Chemii
Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 63
80-308 Gdańsk

            z dopiskiem „Kółko olimpijskie z chemii - poziom P”.


Komisja rekrutacyjna na podstawie otrzymanych wniosków do dnia 13 października 2021 r. wyłoni grupę ośmiu uczestników.

 Zajęcia Kółka będą odbywać się zgodnie z podanym harmonogramem w godzinach 1000 – 1400 na Wydziale Chemii UG.


Zgłoszenie na Kółko jest również deklaracją woli uczestnictwa we wszystkich spotkaniach.
 


Harmonogram spotkań:

 

Data Temat KO - poziom podstawowy Prowadząca/y
zajęcia
 16.10.2021 r. Wprowadzenie do pracy w laboratorium
che­micz­nym. Podstawowe właściwości związków nieorganicznych.
dr Bożena Karawajczyk
23.10.2021 r. Woda i układy wodne. dr Bożena Karawajczyk
27.11.2021 r. Pierwiastki chemiczne i ich reakcje. dr hab. Henryk
Myszka, prof. UG
11.12.2021 r. Synteza wybranych związków nieorganicznych. dr hab. Henryk
Myszka, prof. UG
15.01.2022 r. Podstawy analizy systematycznej kationów. dr Bożena Karawajczyk
29.01.2022 r. Ciepło przemian chemicznych. dr hab. Henryk
Myszka, prof. UG

 =====================================================================

Zasady rekrutacji do „Kółka olimpijskiego z chemii - poziom P oraz warunki uczestnictwa można znaleźć w Regulaminie.

Po zakwalifikowaniu się na „Kółko olimpijskie z chemii - poziom P” każdy uczeń składa następujące dokumenty:

Deklaracja
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Formularz danych
Ankieta 4 tyg. po projekcie
 


Inne artykuły związane z hasłami: #wykłady  #spotkania  #konkursy  #kursy 
2021/10/18