Kółko olimpijskie z chemii - poziom PP

Rekrutacja uzupełniajaca na „KÓŁKO OLIMPIJSKIE Z CHEMII - poziom PP”!

Ponieważ są jeszcze wolne miejsca na „KÓŁKO OLIMPIJSKIE Z CHEMII - poziom PP”, uruchamiamy rekrutację uzupełniajacą. Chętnych prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia (tak, jak opisano poniżej) do 10 marca. Wyniki rekrutacji uzupełniającej zostaną podane 15 marca.


 
W semestrze letnim Uniwersytet Gdański wznawia zawieszone z powodu pandemii "Kółko olimpijskie z chemii - poziom PP". Spotkania będą odbywać się w trybie STACJONARNYM i z tego powodu planujemy zrekrutować na Kółko jedynie 6 osób.

 

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników

„KÓŁKO OLIMPIJSKIE Z CHEMII - poziom PP

 
            Olimpiada Chemiczna jest konkursem organizowanym od 1954 r. zaliczanym do ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Olimpiada skierowana jest przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Mogą w niej brać udział także uczniowie gimnazjów. Ten konkurs to równocześnie eliminacje do Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej.
          Materiały związane z Olimpiadą dostępne są na stronie http://www.olchem.edu.pl, łącznie z zadaniami z poprzednich konkursów. Przebrnięcie przez ten materiał wymaga motywacji i ukierunkowania a samodzielnie walcząc z trudnymi zadaniami łatwo się zniechęcić. Ponadto etapy drugi i trzeci obejmują dodatkowo zadania laboratoryjne możliwe do wykonania w naszych laboratoriach.
          Zajęcia „Kółka olimpijskiego z chemii - poziom PP” adresujemy do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, mając nadzieję na utworzenie niewielkiej sześcioosobowej grupy uczniów wzajemnie motywujących się.
          Aby zostać uczestnikiem „Kółka olimpijskiego z chemii - poziom PP” należy w terminie do  15 lutego 2021r. przesłać wypełniony wniosek rekrutacyjny zawierający również rozwiązane zadania na adres:

Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju
Wydział Chemii
Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 63
80-308 Gdańsk
            z dopiskiem „Kółko olimpijskie z chemii - poziom PP”

Z powodu trwającej pandemii pieczątka szkoły na wniosku nie jest wymagana, zaś opinia nauczyciela może być dołączona jako załącznik.

          Komisja rekrutacyjna na podstawie otrzymanych wniosków do dnia 26 lutego 2021 r. wyłoni grupę sześciu uczestników.

Zajęcia z Kółka będą odbywać się zgodnie z harmonogramem, w godzinach 1000 – 1400 na Wydziale Chemii UG.

 

Zgłoszenie na kółko jest również deklaracją woli uczestnictwa we wszystkich spotkaniach.
 

Przewidywane daty spotkań w nadchodzącym semestrze, to:

27 marca
10 i 24 kwietnia
8 i 22 maja
12 czerwca


Harmonogram spotkań dostępny jest TUTAJ.

=====================================================================

Zasady rekrutacji do „Kółka olimpijskiego z chemii - poziom PP oraz warunki uczestnictwa można znaleźć w Regulaminie.


Po zakwalifikowaniu się na „Kółko olimpijskie z chemii - poziom PP” każdy uczeń składa następujące dokumenty:

Deklaracja
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Formularz danych
Ankieta 4 tyg. po projekcie

 


Inne artykuły związane z hasłami: #wykłady  #spotkania  #konkursy  #kursy 
2021/02/28