Kółko olimpijskie z chemii - poziom PP

Szanowni państwo, rozpoczynamy rekrutację na „KÓŁKO OLIMPIJSKIE Z CHEMII - poziom PP”

 

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników
„KÓŁKO OLIMPIJSKIE Z CHEMII - poziom PP
 
            Olimpiada Chemiczna jest konkursem organizowanym od 1954 r. zaliczanym do ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Olimpiada skierowana jest przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Mogą w niej brać udział także uczniowie gimnazjów. Ten konkurs to równocześnie eliminacje do Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej.
           
Materiały związane z Olimpiadą dostępne są na stronie http://www.olchem.edu.pl, łącznie z zadaniami z poprzednich konkursów. Przebrnięcie przez ten materiał wymaga motywacji i ukierunkowania a samodzielnie walcząc z trudnymi zadaniami łatwo się zniechęcić. Ponadto etapy drugi i trzeci obejmują dodatkowo zadania laboratoryjne możliwe do wykonania w naszych laboratoriach.
           
Zajęcia „Kółka olimpijskiego z chemii - poziom PP” adresujemy do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, mając nadzieję na utworzenie niewielkiej ośmioosobowej grupy uczniów wzajemnie motywujących się.
           
Aby zostać uczestnikiem „Kółka olimpijskiego z chemii - poziom PP” należy w terminie do  27 października 2021 r. przesłać wypełniony wniosek rekrutacyjny oraz rozwiązania zadań na adres:
Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju
Wydział Chemii
Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 63
80-308 Gdańsk
            z dopiskiem „Kółko olimpijskie z chemii - poziom PP”.
           
Komisja rekrutacyjna na podstawie otrzymanych wniosków do dnia 29 października 2021 r. wyłoni grupę ośmiu uczestników.
           
Zajęcia z Kółka będą odbywać się zgodnie z harmonogramem, w godzinach 1000 – 1400 na Wydziale Chemii UG.
Zgłoszenie na kółko jest również deklaracją woli uczestnictwa we wszystkich spotkaniach.

Harmonogram spotkań:
Data Temat KO - poziom podstawowy Prowadząca/y zajęcia
06.11.2021 Analiza strukturalna związków chemicznych. dr hab. Alek­sandra Dąbrowska, prof. UG
 27.11.2021 Wykorzystanie metod instrumentalnych
do ustalania składu mieszanin.
dr hab. Alek­sandra Dąbrowska, prof. UG
11.12.2021 O sole moje! - analiza jakościowa soli nieorganicznych. dr Dorota Zarzeczańska
15.01.2022 Spektroskopia elektronowa w analityce chemicznej. dr hab. Karol Krzymiński, prof. UG
29.01.2022 Klasyczna analiza miareczkowa – oznaczanie
związków nieorganicznych.
dr Dorota Zarzeczańska
05.02.2022 Fizykochemia eksperymentalna – termochemia i kinetyka. dr hab. Karol Krzymiński, prof. UG


=====================================================================

Zasady rekrutacji do „Kółka olimpijskiego z chemii - poziom PP oraz warunki uczestnictwa można znaleźć w Regulaminie.


Po zakwalifikowaniu się na „Kółko olimpijskie z chemii - poziom PP” każdy uczeń składa następujące dokumenty:

Deklaracja
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Formularz danych
Ankieta 4 tyg. po projekcie

 


Inne artykuły związane z hasłami: #wykłady  #spotkania  #konkursy  #kursy 
2021/10/16