Kółko olimpijskie z języka polskiego

Szanowni Państwo, wznawiamy KÓŁKA OLIMPIJSKIE na UG!
Ogłoszenie o rekrutacji uczestników
Kółka olimpijskiego z literatury i języka polskiego”
(przedłużony termin zgłoszeń !)

 
Opis
W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 proponujemy na filologii kolejną edycję spotkań dla uczniów szkół średnich „Kółka olimpijskiego z literatury i języka polskiego”. Zajęcia adresowane są do młodzieży pragnącej rozwijać swoje humanistyczne zainteresowania, w szczególności tej biorącej udział w olimpiadzie z języka polskiego.
 
Jak zostać uczestnikiem?
Aby zostać uczestnikiem „Kółka olimpijskiego z literatury i języka polskiego”, należy w terminie do 7.03.2021 roku przesłać wypełniony Wniosek rekrutacyjny oraz pisemną wypowiedź (esej) na jeden z poniższych tematów:
 1. Dobrze się myśli literaturą.
 2. Lektura jako podróż.
 3. Różnie o tym samym: film a literatura.
Objętość pracy – maksimum 5 stron, czcionka rozmiar 12 Times New Roman, 1,5 interlinii.
Esej należy poprzedzić stroną tytułową (imię i nazwisko ucznia, adres szkoły, e-mail, tytuł pracy)!
 
Gdzie wysłać?
Prace należy nadsyłać na adres mailowy: maria.szoska@ug.edu.pl
Jako drugi załącznik prosimy dołączyć skan wypełnionego Wniosku rekrutacyjnego
Komisja rekrutacyjna na podstawie otrzymanych wniosków i prac do dnia 11.03.2021 wyłoni grupę od 5 do 15 uczestników kółka.
 Z powodu trwającej pandemii pieczątka szkoły na wniosku nie jest wymagana, zaś opinia nauczyciela może być dołączona jako załącznik.

Informacje organizacyjne
Kółko będzie odbywać się w trybie zdalnym na platformie MS Teams w wybrane piątki (marzec–czerwiec)) w godzinach 16.00– 19.00.
Zgłoszenie na kółko jest deklaracją woli uczestnictwa we wszystkich spotkaniach!
 
Tematyka
Proponujemy następuje zagadnienia:
 1. 12.03.2021: Orfeusz, czary i magia. O motywie przemiany alchemicznej w poezji Słowackiego i Miłosza. 
 2. 26.03.2021: Jak i po co czytać literaturę współczesną? 
 3. 9.04.2021: Twórcza zdrada: problemy z adaptacją dzieł literackich
 4. 23.04.2021: Odmień swój język. Popularne błędy gramatyczne – i jak ich unikać.
 5. 7.05.2021: Muzyka i szyfry cielesności. O ukrytych symbolach literacko-muzycznych w kompozycjach i utworach polskiego modernizmu. 
 6. 21.05.2021: Zobaczyć i napisać. Jak analizować i interpretować dzieło sztuki?
 7. 28.05.2021: Jak wymawiać trudne wyrazy obce i rodzime?
 8. 4.06.2021: O związkach tańca z literaturą, teatrem i kulturą popularną
Zajęcia poprowadzą pracownicy Instytutu Filologii Polskiej UG: dr hab. Dariusz Szczukowski, dr Bartosz Dąbrowski, dr Joanna Ginter,       dr Anna Reglińska-Jemioł, dr Maria Szoska
 
Uwaga: w uzasadnionych okolicznościach terminy zajęć mogą ulec zmianie.


Zasady rekrutacji do „Kółka Olimpijskiego z literatury i języka polskiego” oraz warunki uczestnictwa można znaleźć w Regulaminie.

Po zakwalifikowaniu się na „Kółko Olimpijskieo z literatury i języka polskiego” każdy uczeń składa następujące dokumenty:
Deklaracja
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Formularz danych
Ankieta 4 tyg. po projekcie

 

Inne artykuły związane z hasłami: #wykłady  #spotkania  #konkursy  #kursy 
2021/02/19