Kółko olimpijskie z fizyki - poziom ponadpodstawowy

W ramach podejmowania działań przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19

KÓŁKA OLIMPIJSKIE na UG

 zostają zawieszone do odwołania

Prosimy śledzić bieżące informacje na tej stronie 


Ogłoszenie o rekrutacji uczestników
„Kółka olimpijskiego z fizyki”

 
Zajęcia „Kółka olimpijskiego z fizyki” adresowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych zainteresowanych udziałem w ogólnopolskim konkursie fizycznym „Olimpiada Fizyczna”.
 
Olimpiada Fizyczna uchodzi za jeden z najtrudniejszych konkursów przedmiotowych. W organizację konkursu zaangażowani są fizycy kilkunastu uczelni wyższych w Polsce. Wprawdzie materiały z poprzednich edycji Olimpiady Fizycznej są dostępne na stronie www Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej: http://www.kgof.edu.pl/ oraz na stronach www Komitetów Okręgowych OF, jednak samodzielna praca nad olimpijskimi problemami jest poważnym wyzwaniem. Mamy nadzieję, że zajęcia „Kółka olimpijskiego z fizyki” zapewnią wsparcie merytoryczne i ukierunkowanie w przygotowaniach do teoretycznych i doświadczalnych części Olimpiady Fizycznej.
 
Aby zostać uczestnikiem „Kółka olimpijskiego z fizyki” należy w terminie do 18 października 2019 r. przesłać wypełniony wniosek rekrutacyjny pocztą na adres:
 
Sekretariat
Instytutu Fizyki Doświadczalnej UG
ul. Wita Stwosza 57
80-308 Gdańsk
z dopiskiem Kółko olimpijskie z fizyki.
 
Na podstawie otrzymanych wniosków Komisja rekrutacyjna wyłoni do dnia 22 października 2019 r. uczestników Kółka (grupę 5 – 15 osób; zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną).
 
Zajęcia Kółka będą odbywać się raz w miesiącu na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Przewidywany termin pierwszego spotkania:
 

25 października 2019 r. godz. 16:00 – 19:00.

 
Terminy następnych spotkań zostaną ustalone na pierwszym spotkaniu Kółka.
 
Zgłoszenie na Kółko jest również deklaracją woli uczestnictwa we wszystkich spotkaniach.
 

Zasady rekrutacji do „Kółka olimpijskiego z fizyki oraz warunki uczestnictwa można znaleźć w Regulaminie.

Po zakwalifikowaniu się na „Kółko olimpijskie z fizyki” każdy uczeń składa następujące dokumenty:
Deklaracja
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Formularz danych
Ankieta 4 tyg. po projekcie


Inne artykuły związane z hasłami: #spotkania  #konkursy  #kursy 
2020/03/19