Kółka olimpijskie

Kółka olimpijskie to zajęcia prowadzone przez ekspertów w danej dziedzinie, wybitnych naukowców, w tym profesorów, obejmujące specjalistyczne treści związane z olimpiadami, wykraczające daleko poza podstawę programową. Ich celem jest przygotowania wybitnie uzdolnionych uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych w dziedzinach, w których organizowane są na danym etapie edukacyjnym olimpiady.


Uniwersytet Gdański prowadzi rekrutację na następujące kółka olimpijskie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 

i szkół gimnazjalnych
 
2017/02/07