Matematyk, specjalność: geometryczna teoria grup, topologia algebraiczna, geometria.

Kierownik Zakładu Geometrii Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdanskiego

Członek zarządu Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego

XXII Wyklad im. Andrzeja Jankowskiego(Gdansk, maj, 2020)