Matematyk, specjalność: geometryczna teoria grup, topologia algebraiczna, geometria.

Kierownik Zakładu Geometrii Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdanskiego

Członek zarządu Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego

XIX Wyklad im. Andrzeja Jankowskiego(Gdansk, 5 maja, 2017)