Piotr Zarzycki

Specjalności:


doktor matematyki
emerytowany pracownik Instytutu Matematyki
Uniwersytetu Gdańskiego


Adres telefon email
Instytut Matematyki
Uniwersytet Gdański
ul.Wita Stwosza 57
80-952 Gdańsk
Poland
tel/fax(pl)(0)+48 58 523 20 59
piotr.zarzycki(at)ug.edu.pl

Lista publikacji List of publications


Artykuł dotyczący gry Nim - kontynuacja2020/2021 - semestry zimowy i letni: Seminarium licencjackie - Teoria liczb z programem MATHEMATICA Courses (winter&summer)

Biorytmy BiorythmsMatematyczne eksperymenty Mathematical experimentsPrzedostatnia aktualizacja: 05.11.2021

Ostatnia aktualizacja: 30.11.2021visitors since January 2004