Seminarium licencjackie - 2020/2021


W roku 2020/2021 prowadzi³em seminarium licencjackie "Teoria liczb z programem Mathematica". Osoby zainteresowane tymi zajêciami proszê o kontakt mailowy.