(English version)

Aleksandra Nowel

Zakład Topologii
Instytut Matematyki
Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 57
80-952 Gdańsk

E-mail: Aleksandra.Nowel "at" mat.ug.edu.pl

Tel: (+48 58) 5232528

Pokój 317, III piętro

Zaintersowania naukowe:

rzeczywista geometria algebraiczna i analityczna, struktury o-minimalne, niezmienniki topologiczne związane ze zbiorami algebraicznymi i analitycznymi, trajektorie analitycznych pól wektorowych.

Preprinty:

Publikacje:

Praca doktorska

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 2019/2020:

Konsultacje (pokój 317.):

Linki:

(Do góry) (English version)