Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdański Oddział Instytutu Matematycznego
Polskiej Akademii Nauk

zapraszają na

wykład im. Andrzeja Jankowskiego

Wykład wygłosi

Graeme Segal
(University of Cambridge)

The space of surfaces

Wykład odbędzie się
21 maja 1999 roku o godz. 14:15
w Audytorium nr 2
Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego

Odczyt upamiętnia gdańskiego matematyka
Andrzeja Jankowskiego (1939 - 1975)

Komitet naukowy: Kazimierz Gęba (Gdańsk), Andrzej Granas (Olsztyn), Stefan Jackowski (Warszawa), Andrzej Ranicki (Edynburg)
Komitet organizacyjny: Zdzisław Dzedzej, Andrzej Szczepański
Adres: Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 57
80-952 Gdańsk

email: ajlec@paula.univ.gda.pl