Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdański Oddział Instytutu Matematycznego
Polskiej Akademii Nauk

zapraszają na

II wykład im. Andrzeja Jankowskiego

Wykład wygłosi

Shmuel Weinberger
(University of Chicago)

Entropy and variational problems

Wykład odbędzie się
26 maja 2000 roku o godz. 14:15
w Audytorium nr 2
Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego

Odczyt upamiętnia gdańskiego matematyka
Andrzeja Jankowskiego (1939 - 1975)

Poprzednie wykłady wygłosili:

1999: Graeme Segal (University of Cambridge)
Komitet naukowy: Kazimierz Gęba (Gdańsk), Andrzej Granas (Olsztyn), Stefan Jackowski (Warszawa), Andrzej Ranicki (Edynburg)
Komitet organizacyjny: Zdzisław Dzedzej, Andrzej Szczepański
Adres: Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 57
80-952 Gdańsk

email: ajlec@paula.univ.gda.pl