Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdański Oddział Instytutu Matematycznego
Polskiej Akademii Nauk

zapraszają na

III wykład im. Andrzeja Jankowskiego

Wykład wygłosi

Christophe Soulé
(IHES)

Varieties on the field with one element

Wykład odbędzie się
4 czerwca 2001 roku o godz. 10:15
w Ośrodku Konferencyjnym ,,Rzemieślnik''
ul. Piastowska 206, Gdańsk

Wykład będzie otwierał konferencję CAT'01

Odczyt upamiętnia gdańskiego matematyka
Andrzeja Jankowskiego (1939 - 1975)

Poprzednie wykłady wygłosili:

2000: Shmuel Weinberger (University of Chicago)
1999: Graeme Segal (University of Cambridge)
Komitet naukowy: Andrzej Granas (Olsztyn), Stefan Jackowski (Warszawa), Andrzej Ranicki (Edynburg)
Komitet organizacyjny: Zdzisław Dzedzej, Andrzej Szczepański
Adres: Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 57
80-952 Gdańsk

email: ajlec@paula.univ.gda.pl