Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdański Oddział Instytutu Matematycznego
Polskiej Akademii Nauk

zapraszają na

IV wykład im. Andrzeja Jankowskiego

Wykład wygłosi

Oleg Viro
(University of Uppsala)

Homology hiding singularities and slice problems on knots

Wykład odbędzie się
24 maja 2002 roku o godz. 14:00
w Instytucie Matematyki
Uniwersytetu Gdańskiego

Odczyt upamiętnia gdańskiego matematyka
Andrzeja Jankowskiego (1939 - 1975)

Poprzednie wykłady wygłosili:

2001: Christophe Soulé (IHES)
2000: Shmuel Weinberger (University of Chicago)
1999: Graeme Segal (University of Cambridge)
Komitet naukowy: Andrzej Granas (Montreal), Stefan Jackowski (Warszawa), Andrzej Ranicki (Edynburg), Andrzej Szczepański (Gdańsk)
Organizator: Fundacja Nauk Matematycznych Alef
Adres: Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 57
80-952 Gdańsk

email: ajlec@paula.univ.gda.pl