Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdański Oddział Instytutu Matematycznego
Polskiej Akademii Nauk

zapraszają na

V wykład im. Andrzeja Jankowskiego

Wykład wygłosi

Sylvain Cappell
(Courant Institute of Mathematical Sciences)

Applications and Computations of Equivariant Characteristic Classes

Wykład odbędzie się
23 maja 2003 roku o godz. 14:15
w Instytucie Matematyki
Uniwersytetu Gdańskiego

Odczyt upamiętnia gdańskiego matematyka
Andrzeja Jankowskiego (1939 - 1975)

Poprzednie wykłady wygłosili:

2002: Oleg Viro (University of Uppsala)
2001: Christophe Soulé (IHES)
2000: Shmuel Weinberger (University of Chicago)
1999: Graeme Segal (University of Cambridge)
Komitet naukowy: Andrzej Granas (Montreal), Stefan Jackowski (Warszawa), Andrzej Ranicki (Edynburg), Andrzej Szczepański (Gdańsk)
Organizator: Fundacja Nauk Matematycznych Alef
Adres: Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 57
80-952 Gdańsk

email: ajlec@paula.univ.gda.pl