Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdański Oddział Instytutu Matematycznego
Polskiej Akademii Nauk

zapraszają na

IX wykład im. Andrzeja Jankowskiego

Wykład wygłosi

Michael Weiss
(University of Aberdeen)

Sheaf-theoretic methods in differential topology

Wykład odbędzie się
25 maja 2007 roku o godz. 14:15
w Audytorium Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Gdańskiego

Odczyt upamiętnia gdańskiego matematyka
Andrzeja Jankowskiego (1939 - 1975)

Mini konferencja z okazji IX Wykładu im. Andrzeja Jankowskiego

Poprzednie wykłady wygłosili:

2006: Michael Kapovich (University of California, Davis)
2005: Tomasz Mrowka (MIT)
2004: Maxim Kontsevich (IHES)
2003: Sylvain Cappell (Courant Institute of Mathematical Sciences)
2002: Oleg Viro (University of Uppsala)
2001: Christophe Soulé (IHES)
2000: Shmuel Weinberger (University of Chicago)
1999: Graeme Segal (University of Cambridge)

Konferencja przygotowawcza do IX Wykładu im. Andrzeja Jankowskiego

Komitet naukowy: Stefan Jackowski (Warszawa), Andrzej Ranicki (Edynburg), Andrzej Szczepański (Gdańsk)
Organizator: Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego
Adres: Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 57
80-952 Gdańsk

email: ajlec@paula.univ.gda.pl