Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdański Oddział Instytutu Matematycznego
Polskiej Akademii Nauk

zapraszają na

XII wykład im. Andrzeja Jankowskiego

Wykład wygłosi

Alexey Bondal
(University of Aberdeen)

Derived categories of coherent sheaves on algebraic varieties

Wykład odbędzie się
28 maja 2010 roku o godz. 14:15
w Audytorium Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Gdańskiego

Odczyt upamiętnia gdańskiego matematyka
Andrzeja Jankowskiego (1939 - 1975)

Mini konferencja z okazji XII Wykładu im. Andrzeja Jankowskiego

Poprzednie wykłady wygłosili:

2009: Mladen Bestvina (University of Utah)
2008: Martin Bridson (University of Oxford)
2007: Michael Weiss (University of Aberdeen)
2006: Michael Kapovich (University of California, Davis)
2005: Tomasz Mrowka (MIT)
2004: Maxim Kontsevich (IHES)
2003: Sylvain Cappell (Courant Institute of Mathematical Sciences)
2002: Oleg Viro (University of Uppsala)
2001: Christophe Soulé (IHES)
2000: Shmuel Weinberger (University of Chicago)
1999: Graeme Segal (University of Cambridge)
Komitet naukowy: Stefan Jackowski (Warszawa), Andrzej Ranicki (Edynburg), Andrzej Szczepański (Gdańsk)
Organizator: Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego
Adres: Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 57
80-952 Gdańsk

email: ajlec@paula.univ.gda.pl