Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdański Oddział Instytutu Matematycznego
Polskiej Akademii Nauk

zapraszają na

XX wykład im. Andrzeja Jankowskiego

Wykład wygłosi

June Huh
(Institute for Advanced Study/Princeton University)

Hard Lefschetz and Hodge-Riemann for finite geometries

Wykład odbędzie się
18 maja 2018 roku o godz. 16:00
w Audytorium nr 2
Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego

Odczyt upamiętnia gdańskiego matematyka
Andrzeja Jankowskiego (1939 - 1975)

Mini konferencja z okazji XX Wykładu im. Andrzeja Jankowskiego

Poprzednie wykłady wygłosili:

2017: Hélène Esnault (Freie Universität Berlin)
2016: Benson Farb (University of Chicago)
2015: Paul Seidel (Massachusetts Institute of Technology)
2014: Peter S. Ozsváth (Princeton University)
2013: Emmanuel Breuillard (Université Paris-Sud)
2012: Peter Teichner (MPI Bonn, Berkeley University)
2011: Dominic D. Joyce (Oxford University)
2010: Alexey Bondal (University of Aberdeen)
2009: Mladen Bestvina (University of Utah)
2008: Martin Bridson (University of Oxford)
2007: Michael Weiss (University of Aberdeen)
2006: Michael Kapovich (University of California, Davis)
2005: Tomasz Mrowka (MIT)
2004: Maxim Kontsevich (IHES)
2003: Sylvain Cappell (Courant Institute of Mathematical Sciences)
2002: Oleg Viro (University of Uppsala)
2001: Christophe Soulé (IHES)
2000: Shmuel Weinberger (University of Chicago)
1999: Graeme Segal (University of Cambridge)

Konferencja przygotowawcza do XX Wykładu im. Andrzeja Jankowskiego

Komitet naukowy: Tomasz Mrowka (MIT), Józef Przytycki (George Washington University, Universytet Gdański), Andrzej Ranicki (Edynburg), Andrzej Szczepański (Universytet Gdański)
Organizator: Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego
Adres: Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 57
80-952 Gdańsk

email: ajml@mat.ug.edu.pl