Zbigniew Szafraniec
Matematyk, specjalność: teoria osobliwości, rzeczywista geometria algebraiczna, topologiczne niezmienniki rzeczywistych zbiorów algebraicznych

Profesor doktor habilitowany, profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego
w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego
Pracownik Zakładu Topologii

Publikacje

Adres: Instytut Matematyki
Uniwersytet Gdański
Wita Stwosza 57
80-952 Gdańsk
tel. (48)( 58) 523-21-74
e-mail: szafran "at" mat.ug.edu.pl