Zbigniew Szafraniec
Matematyk, specjalność: teoria osobliwości, rzeczywista geometria algebraiczna, topologiczne niezmienniki rzeczywistych zbiorów algebraicznych

Profesor doktor habilitowany
Profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego
Emeryt

Publikacje

Adres: Instytut Matematyki
Uniwersytet Gdański
Wita Stwosza 57
80-952 Gdańsk
tel. (48)( 58) 523-21-74
e-mail: szafraniec.gdansk "at" gmail.com
Konsultacje na "Skype" lub "MS Teams" po uzgodnieniu terminu z pomocą maila.