Strona domowa Michała Stukowa

Curriculum Vitae

Szkoły|konkursy|Nagrody| Publikacje|Konferencje|Granty |Działalność org.|Doświadczenie zaw.

Dane osobiste

Imię i nazwisko: Michał Stukow
Data i miejsce urodzenia: 23 Maja 1978, Gdańsk
E-mail: trojkat(małpa)mat.ug.edu.pl

photo

Wykształcenie

2017 Temat rozprawy habilitacyjnej: Skręcenia Dehna na powierzchniach nieorientowalnych
2006 Temat pracy doktorskiej: Minimalne zbiory generatorów grup klas odwzorowań pdf
1997 - 2002 Uniwersytet Gdański www
Wydział Matematyki i Fizyki www
Kierunek: Matematyka
Specjalność: Teoretyczna
Temat pracy magisterskiej: Grupa homeotopii powierzchni orientowalnej pdf
1993 - 1997 I Liceum Ogólnokształcące, Gdańsk
Profil matematyczny

Na początek


Uczesnictwo w kursach i szkołach matematycznych

Teoria węzłów i jej zastosowania w biologii i fizyce, Triest, Włochy 2009
Geometria i Topologia 3-rozmaitości, Triest, Włochy 2005
Grupy skończone, Cortona, Włochy 2002
Geometria Różniczkowa, Cortona, Włochy 2001
Letnia Szkoła Matematyki, Perugia, Włochy 2000
Wstęp do Geometrii Algebraicznej, Będlewo 2000
Teoria Osobliwości, Warsztaty studenckie, Kraków 2000
Układy Dynamiczne, Warsztaty studenckie, Kraków 1999

Na początek


Konkursy i olimpiady

Brązowy medal na XXXVIII Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej, Mar del Plata, Argentyna 1997
Tytuł Laureata XLVIII Olimpiady Matematycznej, Warszawa 1997 www
I miejsce w VI Małej Olimpiadzie Matematycznej, Toruń, Gdynia 1997
Nagrody w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur Europejski, Gdańsk 1994,1995,1996
Złoty medal w Konkursie Prac Uczniowskich z Matematyki, Szczecin 1996
Pierwsze miejsce w VII Zawodach Matematycznych Państw Bałtyckich, Valkeakoski, Finlandia 1996
Tytuł Laureata XLVII Olimpiady Matematycznej, Warszawa 1996 www
II miejsce w V Małej Olimpiadzie Matematycznej, Toruń, Gdynia 1996
IX miejsce w III Międzywojewódzkiej Małej Olimpiadzie Matematycznej Uczniów Szkół Średnich, Legnica 1995
II miejsce w Wojewódzkich Zawodach Matematycznych Klas Pierwszych i Drugich, Gdańsk 1995
I miejsce w Wojewódzkich Zawodach Matematycznych Klas Pierwszych i Drugich, Gdańsk 1994

Na początek


Nagrody i stypendia

Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe, Gdańsk 2018
Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe (wspólna z B. Szepietowskim), Gdańsk 2015
Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe, Gdańsk 2005
Stypendium dla Młodych Naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa 2006, 2007
Nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego dla Młodych Matematyków, Warszawa-Wrocław 2005
Stypendium Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004
Tytuł Laureata konkursu na najlepszego studenta Najlepsi z Najlepszych, Gdańsk 2002
Stypendium Ministra Edukacji Narodowej, Gdańsk 2001
Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska, Gdańsk 2001
Nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998, 1999, 2000, 2002
Nagroda Kopernika, Gdańsk 1997
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, Warszawa 1997
Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska, Gdańsk 1996, 1997
Stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Warszawa 1996

Na początek


Publikacje

Naukowe
A. Parlak, M. Stukow Roots of Dehn twists on nonorientable surfaces arXiv
A. Parlak, M. Stukow Roots of crosscap slides and crosscap transpositions Periodica Mathematica Hungarica 75/2 (2017), 413-419, arXiv, artykuł
M. Stukow Subgroups generated by two Dehn twists on a nonorientable surface Topology Proceedings 50 (2017), 151-201, arXiv, artykuł
M. Stukow Subgroups of the Torelli group generated by two symmetric bounding pair maps Kodai Mathematical Journal 39/3 (2016), 530-534, arXiv, artykuł
M. Stukow The hyperelliptic mapping class group of a nonorientable surface of genus g>=4 has a faithful representation into GL(g^2-1,R) Comptes Rendus Mathematique 354/10 (2016), 1029-1031 arXiv, artykuł
M. Stukow A finite presentation for the twist subgroup of the mapping class group of a nonrientable surface Bulletin of the Korean Mathematical Society 53/2 (2016), 601-614, arXiv, artykuł
M. Stukow A finite presentation for the hyperlliptic mapping class group of a nonrientable surface Osaka Journal of Mathematics 52/2 (2015), 495-515, arXiv, artykuł
M. Stukow The first homology group of the mapping class group of a nonorientable surface with twisted coefficients Topology and its Applications 178/1 (2014), 417-437, arXiv, artykuł
M. Stukow A finite presentation for the mapping class group of a nonorientable surface with Dehn twists and one crosscap slide as generators Journal of Pure and Applied Algebra 218/12 (2014), 2226-2239, arXiv, artykuł
M. Stukow Generating mapping class groups of nonorientable surfaces with boundary Advances in Geometry 10/2 (2010), 249-273, arXiv, artykuł
M. Stukow The twist subgroup of the mapping class group of a nonorientable surface Osaka Journal of Mathematics 46/3 (2009), 717-738, arXiv, artykuł
M. Stukow Commensurability of geometric subgroups of mapping class groups Geometriae Dedicata 143 (2009), 117-142, arXiv, artykuł
M. Stukow Dehn twists on nonorientable surfaces Fundamenta Mathematicae 189 (2006), 117-147, arXiv, artykuł
M. Stukow Small torsion generating sets for hyperelliptic mapping class groups Topology and its Applications 145 (2004), 83-90, arXiv, artykuł
M. Stukow The extended mapping class group is generated by three symmetries Comptes Rendus Mathematique 338/5 (2004), 403-406, arXiv, artykuł
M. Stukow Conjugacy classes of finite subgroups of certain mapping class groups Turkish Journal of Mathematics 28/2 (2004), 101-110, arXiv, artykuł
G. Gromadzki, M. Stukow Involving symmetries of Riemann surfaces to a study of the mapping class group Publicacions Matematiques 48/1 (2004),103-106, pdf, artykuł
M. Stukow Krótka historia dowodu pewnego interesującego twierdzenia, Delta 4 (1997), 10-11

Dydaktyczne i popularnonaukowe
M. Stukow Niezmienniki Matematyka w Szkole Średniej 19, 2005, 26-30
M. Stukow Środowisko Matematyczne Matematyka w Szkole Średniej 19, 2005, 36-37
M. Stukow Żywe równania Matematyka w Szkole Średniej 16, 2005,
M. Stukow Iloczyn skalarny w zadanich konkursowych Matematyka w Szkole Średniej 15, 2004, 24-26
M. Stukow Grafy a kombinatoryka Matematyka w Szkole Średniej 13, 2004,
M. Stukow NWD w zadaniach konkursowych Matematyka w Szkole Średniej 11, 2004, 18-19
M. Stukow Wzory Viète'a Matematyka w Szkole Średniej 11, 2004, 24-27
M. Stukow Od pola prostokąta do równań funkcyjnych Matematyka w Szkole Średniej 10, 2003, 26-28
M. Stukow Trzech więźniów i wolność Matematyka w Szkole Średniej 10, 2003, 22-23
M. Stukow Matematyka jak WF Matematyka w Szkole Średniej 10, 2003, 3-4
M. Stukow Czym zagiąć geniusza, czyli garść ciekawych pytań Matematyka w Szkole Średniej 9, 2003, 6-8
M. Stukow Dla kogo niedrogi? Matematyka w Szkole 19, 2003, 6-8
M. Stukow Twierdzenie Ptolemeusza Matematyka w Szkole Średniej 7, 2003, 20-21
M. Stukow Siła jednokładności Matematyka w Szkole Średniej 5, 2002, 26-27
M. Stukow Od szczegółu do ogółu Matematyka w Szkole Średniej 3, 2002, 24-25
M. Stukow Matura gordyjska Matematyka w Szkole Średniej 3, 2002, 4-5
M. Stukow Zainfekowana matematyka Matematyka w Szkole Średniej - dodatek specjalny, 2002, 4-5

Na początek


Udział w konferencjach

International Congress of Mathematicians, Rio de Janeiro, Brazylia 2018
Braid groups, configuration spaces and homotopy theory, Salvador de Bahia, Brazylia 2018
Odczyt: Roots of generators of the mapping class groups of anonorientable surface
Geometric topology in low dimensions , Warwick, Wielka Brytania 2017
Szkoła przygotowawcza do XVIII Wykładu im. A. Jankowskiego, Toruń 2016
Odczyt: Homologie grupy warkoczy
49th Spring Topology and Dynamics Conference, Bowling Green, USA 2015
Odczyt: Dehn twists and the intersection number on nonorientable surfaces
Warsztaty z Topologii Symplektycznej i Kontaktowej, Olsztyn 2015
Odczyt: Relations between Dehn twists and the topology of Lefschetz fibrations
16th Andrzej Jankowski Memorial Lecture Mini Conference, Gdańsk 2014
Odczyt: Generators and relations of mapping class groups
Interactions between low dimensional topology and mapping class groups, Max Planck Institute for Mathematics, Bonn, Niemcy 2013
Workshop on low dimensional conformal structures and their groups, Gdańsk 2012
Odczyt: Hyperelliptic mapping class group of a nonorientable surface
Geometric Group Theory, Davis 60, Będlewo 2009
First International Meeting between AMS and PTM , Warszawa 2007
Odczyt: Geometric subgroups of mapping clas groups pdf
Szkoła przygotowawcza do IX Wykładu im. A. Jankowskiego, Święta Lipka 2007
Odczyt: Przestrzenie moduli powierzchni Riemanna i hipoteza Mumforda
Geometric Topology, Pekin, Chiny 2007
Geometry and Topology of Moduli Spaces , Stanford, USA 2007
Moduli Spaces, Mittag-Leffler Institut, Djursholm, Szwecja 2006
Odczyty: Algebraic properties of mapping class groups and their applications to the theory of moduli spaces oraz Introduction to Teichmüller space
Forum Matematyków Polskich, Gdańsk 2006
Odczyt: Algebraiczne własności grup klas odwzorowań pdf
International Congress of Mathematicians, Madryt, Hiszpania 2006
8th Andrzej Jankowski Memorial Lecture Mini Conference, Gdańsk 2006
Odczyt: Dehn twists on nonorientable surfaces
Topology, Geometry, and Physics, Nowy Jork, USA 2006
Braids, Links, and Mapping Class Groups, Nowy Jork, USA 2005
Workshop on Three-Dimesional Geometry and Topology, Oxford, Wielka Brytania 2004
Discrete Groups and Hyperbolic Manifolds, Aberdeen, Szkocja 2004
Geometric Group Theory, Będlewo 2004
Conformal Geometry, Discrete Groups and Surfaces, Będlewo 2003
Odczyt: On the centers of mapping class groups of nonorientable surfaces abstrakt
Symmetries in Graphs, Maps and Complexes, Aveiro, Portugalia 2002
Odczyt: Symmetries as generators of the Mapping Class Group abstrakt
Second workshop on hyperbolic geometry, Gdańsk 2002
Conference on Algebraic Topology, Gdańsk 2000, 2001

Na początek


Udział w projektach badawczych

Transformacje powierzchni zwartych NCN 2015/17/B/ST1/03235
Transformacje powierzchni zwartych NCN 2012/05/B/ST1/02171
Transformacje powierzchni zwartych KBN N201 366436
Geometryczne i algebraiczne własności grupy klas odwzorowań grant promotorski KBN 1 P03A 026 26
Wykonawca grantów zespołowych nr BW 5100-5-0195-0, BW 5100-5-0227-2, BW 5100-5-0080-3, BW 5100-5-0089-5, BW 5100-5-0205-6

Na początek


Działalność organizacyjna

Koordynator programu Erasmus+, od roku 2015
Członek zespołu ekspertów ds. matematyki w ramach projektu Zdolni z Pomorza, Gdańsk 2011, 2012
Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej, od roku 2002
Prezes Koła Naukowego Matematyków, w latach 2000-2002
Członek Koła Naukowego Matematyków, w latach 1998-2002
Przewodniczący Samorządu Studentów Wydziału Matematyki i Fizyki w roku akad. 1999/2000
Członek Samorządu Studentów Wydziału Matematyki i Fizyki, w latach 1998-2000
Członek Wydziałowej Komisji d/s Pomocy Materialnej, w latach 1998-2000
Członek Rady Wydziału Matematyki i Fizyki, w latach 1998-2000, 2006-2007
Poseł Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego w roku akad. 1998/99
Członek Sądu Koleżeńskiego w roku akad. 1998/99
Członek Komisji do Spraw Kół Naukowych w roku akad. 1998/99

Na początek


Doświadczenie zawodowe

X 2007 - IX 2009 staż naukowy w Instytucie Matematycznym PAN www
od X 2006 praca na stanowisku adiunkta w Zakładzie Algebry www
Instytutu Matematyki www
Uniwersytetu Gdańskiego www
X 2002 - IX 2006 praca na stanowisku asystenta w Zakładzie Algebry www
Instytutu Matematyki www
Uniwersytetu Gdańskiego www
I 2002 - V 2002 praca na stanowisku redaktora w Gdańskim Wydawnictwie Oświatowym www
od 2000 Prowadzenie zajęć z uczniami szkół średnich w ramach Klubu Młodych Matematyków

Na początek