Zamówienia publiczne

Aktualne zamówienia publiczne


Lista zamówień

 

Archiwalne zamówienia publiczne

Lista zamówień/zapytań

 

30 maja 2014 r. Zapytanie nr 1


Uniwersytet Gdański zaprasza do złożenia oferty, której celem jest organizacja specjalistycznego, certyfikowanego kursu z j. angielskiego dla pracowników Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. 

Przedmiot zapytania:
Część I: Organizacja i przeprowadzenie zajęć kursu konwersatoryjnego z j. angielskiego w wymiarze 30 godzin dla grupy 10 osobowej w terminach: .....

 

1 listopada 2014 r. Zapytanie nr 2

Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, ul. Wita Stwosza 57, 80-952 Gdańsk, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest organizacja specjalistycznego, certyfikowanego kursu z j. angielskiego dla pracowników Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. 

Przedmiot zapytania: (nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Część I: Organizacja i przeprowadzenie zajęć kursu konwersatoryjnego z j. angielskiego w wymiarze 90 godzin dla grupy 10 osobowej w okresie 12.11.2014 – 12.06.2015 w terminach ustalonych z zamawiającym ...