Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Doktoraty

Instytut Matematyki ma prawa do nadawania stopnia naukowego

doktora nauk matematycznych od 1969 roku

Dotychczas nadano stopnie naukowe:

Paweł Barbarski, „Różnorodne uogólnienia i zastosowania twierdzenia Szarkowskiego o współwystępowaniu orbit okresowych odwzorowań ciągłych”, Promotor: dr hab. Piotr Szuca, prof. UG, Promotor pomocniczy: dr Nikodem Mrożek, Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Pawlak, dr hab. Piotr Bartłomiejczyk, prof. PG, Data uzyskania stopnia: 9 marca 2023.

Bartosz Kamedulski, „Wybrane własności i zastosowania stopnia odwzorowań współzmienniczych”, Promotor: dr hab. Piotr Bartłomiejczyk, prof. PG, Recenzenci: dr hab. Grzegorz Gabor, prof. UMK,
dr hab. Danuta Kołodziejczyk, prof. dr hab. Wacław Marzantowicz, Data uzyskania stopnia: 9 marca 2023.

Gabriela Aleksandra Łuczyńska, „Ergodyczność oraz twierdzenia graniczne dla stochastycznych układów dynamicznych na okręgu”, Promotor: prof. dr hab. Tomasz Szarek, Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Świątek, prof. dr hab. Łukasz Stettner, prof. dr hab. Szymon Peszat, Data uzyskania stopnia:
8 grudnia 2022.

Marta Kwela, „Ideały zbiorów nigdziegęstych w topologiach na zbiorze liczb naturalnych”, Promotor:
dr hab. Andrzej Nowik, prof. UG, Recenzenci: dr hab. Eliza Jabłońska, dr hab. Filip Strobin, Data uzyskania stopnia: 9 grudnia 2021.

Marta Leśniak, „Normalne generatory grupy klas odwzorowań powierzchni nieorientowalnej”, Promotor: dr hab. Błażej Szepietowski, prof. UG, Recenzenci: dr hab. Jan Dymara, prof.UWr, dr hab. Paweł Traczyk, prof. UW, Data uzyskania stopnia: 10 września 2020.

Adam Dzedzej, „Wielostanowe dwuwymiarowe automaty komórkowe zachowujące sumę stanów”, Promotor: prof. Bernard de Baets, Promotor pomocniczy: dr Barbara Wolnik, Recenzenci: prof. Henryk Fukś, Nazim Fates, Data uzyskania stopnia: 14 listopada 2019.

Adam Andrzej Gregosiewicz, „Metoda obrazów Lorda Kelvina w teorii półgrup i funkcji kosinusowych”, Promotor: prof. dr hab. Adam Bobrowski, Recenzenci: prof. dr hab. Jan Janas, dr hab. Katarzyna Anna Horbacz, prof. UŚ, Data uzyskania stopnia: 20 września 2018.

Natalia Elżbieta Jarzębkowska, „Estymacja na sferze”, Promotor: dr hab. Karol Wacław Dziedziul, prof. PG, Recenzenci: dr hab. Witold Marek Bednorz, prof. UW, prof. dr hab. Leszek Stanisław Skrzypczak, Data uzyskania stopnia: 28 czerwca 2018.

Jacek Franciszek Tryba, „Analityczne własności ideałów”, Promotor: dr hab. Rafał Filipów, prof. UG, Recenzenci: dr hab. inż Szymon Głąb, prof. PŁ, dr hab. Tadeusz Borodulin-Nadzieja, prof. UWr, Data uzyskania stopnia: 28 czerwca 2018.

Agnieszka Urszula Wałachowska, „Własności graniczne funkcjonałów gaussowskich”, Promotor: dr hab. Marek Beśka, Recenzenci: dr hab. Katarzyna Anna Horbacz, prof. UŚ, dr hab. Rafał Jan Kapica, Data uzyskania stopnia: 22 lutego 2018.

Monika Alicja Rosicka, „Permutation graphs and their properties”, Promotor: dr hab. Jerzy Topp, prof. UG, Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Bogdan Lonc , prof. dr hab. Maciej Marek Sysło, Data uzyskania stopnia: 20 kwietnia 2017.

Marcin Staniszewski, „E-zbieżność ideałowa ciągów funkcyjnych”, Promotor: Dr hab. Rafał Filipów profesor nadzwyczajny, Recenzenci: Dr hab. Grażyna Anna Horbaczewska, prof. UŁ, Dr hab. Tomasz Weiss, UKSW, Data uzyskania stopnia: 17 listopada 2016.

Anna Maria Małafiejska, „Końcówkowe kolorowanie grafów”, Promotor: Prof. dr hab. inż. Marek Kubale, Recenzenci: prof. UG, dr hab. Jerzy Topp, prof. UZ, dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, Data uzyskania stopnia: 22 września 2016.

Paweł Klinga, „Permutacje oraz odwzorowania o nośnikach ideałowych i ich zastosowania w szeregach oraz w odwzorowaniach osiowych”, Promotor: prof. UG, dr hab. Andrzej Nowik, Recenzenci: dr hab. inż. Szymon Głąb, dr hab. inż. Roman Józef Wituła, Data uzyskania stopnia: 7 lipca 2016.

Hanna Wojewódka, „Ergodyczne własności pewnych stochastycznych układów dynamicznych”, Promotor: prof. dr hab. Tomasz Szarek, Recenzenci: Prof. dr hab. Karol Baron, Prof. dr hab. Anna Zdunik, Data uzyskania stopnia: 2 lipca 2015.

Magda Dettlaff, „Liczba podziałowa dla dominowania w grafach”, Promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Topp, Recenzenci: prof. UZ, dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. dr hab. Zbigniew Lonc, Data uzyskania stopnia: 19 lutego 2015.

Radosław Drabiński, „Sigma-ciała bezatomowe i rodziny sigma-niezależne”, Promotor: prof. dr hab. Edward Grzegorek, Recenzenci: prof. PŁ, dr hab. Artur Bartoszewicz, prof. UG, dr hab. Andrzej Nowik, Data uzyskania stopnia: 26 czerwca 2014.

Monika Wrzosek, „Metoda Newtona dla stochastycznych równań różniczkowo-funkcyjnych”, Promotor: prof. UG, dr hab. Henryk Leszczyński, Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Komorowski, prof. UZ, dr hab. Anna Karczewska, Data uzyskania stopnia: 5 czerwca 2014.

Małgorzata Pułka, „Mieszanie w klasie niejednorodnych łańcuchów Markowa i kwadratowych operatorów stochastycznych”, Promotor: prof. dr hab. Wojciech Bartoszek, Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Komorowski, prof. dr hab.Tomasz Szarek, Data uzyskania stopnia: 24 kwietnia 2014.

Piotr Nowak-Przygodzki, „Typ homotopijny przestrzeni odwzorowań gradientowych”, Promotor: prof. PG, dr hab. Grzegorz Graff, Promotor pomocniczy: dr Piotr Bartłomiejczyk, Recenzenci: prof. dr hab. Roman Srzednicki, dr hab. Aleksander Ćwiszewski, Data uzyskania stopnia: 13 marca 2014.

Aneta Gospodarczyk, „Własności pewnych quasi-konforemnych fraktali”, Promotor: prof. dr hab. Stanislav Ponomarev, Recenzenci: prof. UJ, dr hab. Wojciech Słomczyński, prof. dr hab. Tomasz Szarek, Data uzyskania stopnia: 24 października 2013.

Marta Frankowska, „Wybrane własności topologii gęstości na przykładzie pewnego ideału”, Promotor: prof. UG, dr hab. Andrzej Nowik, Recenzenci: prof. UŁ, dr hab. Jacek Hejduk, dr hab. Piotr Szuca, Data uzyskania stopnia: 19 września 2013.

Michał Jabłonowski, „Niezmienniki lokalnych ruchów powierzchni w kowymiarze 2”, Promotor: prof. UG, dr hab. Witold Rosicki, Recenzenci: prof. AGH, dr hab. Leonid Plachta, prof. UW, dr hab. Paweł Traczyk, Data uzyskania stopnia: 20 czerwca 2013.

Wszystkie doktoraty:

Institute of Mathematics has the right to confer scientific degree

in mathematical science since 1969

Institute conferred the scientific degree:

Gabriela Aleksandra Łuczyńska, „Ergodyczność oraz twierdzenia graniczne dla stochastycznych układów dynamicznych na okręgu”, Promotor: prof. dr hab. Tomasz Szarek, Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Świątek, prof. dr hab. Łukasz Stettner, prof. dr hab. Szymon Peszat, Data uzyskania stopnia: 8 grudnia 2022.

Marta Kwela, „Ideały zbiorów nigdziegęstych w topologiach na zbiorze liczb naturalnych”, Promotor: dr hab. Andrzej Nowik, prof. UG, Recenzenci: dr hab. Eliza Jabłońska, dr hab. Filip Strobin, Data uzyskania stopnia: 9 grudnia 2021.

Marta Leśniak, „Normalne generatory grupy klas odwzorowań powierzchni nieorientowalnej”, Promotor: dr hab. Błażej Szepietowski, prof. UG, Recenzenci: dr hab. Jan Dymara, prof.UWr, dr hab. Paweł Traczyk, prof. UW, Data uzyskania stopnia: 10 września 2020.

Adam Dzedzej, „Wielostanowe dwuwymiarowe automaty komórkowe zachowujące sumę stanów”, Promotor: prof. Bernard de Baets, Promotor pomocniczy: dr Barbara Wolnik, Recenzenci: prof. Henryk Fukś, Nazim Fates, Data uzyskania stopnia: 14 listopada 2019.

Adam Andrzej Gregosiewicz, „Metoda obrazów Lorda Kelvina w teorii półgrup i funkcji kosinusowych”, Promotor: prof. dr hab. Adam Bobrowski, Recenzenci: prof. dr hab. Jan Janas, dr hab. Katarzyna Anna Horbacz, prof. UŚ, Data uzyskania stopnia: 20 września 2018.

Natalia Elżbieta Jarzębkowska, „Estymacja na sferze”, Promotor: dr hab. Karol Wacław Dziedziul, prof. PG, Recenzenci: dr hab. Witold Marek Bednorz, prof. UW, prof. dr hab. Leszek Stanisław Skrzypczak, Data uzyskania stopnia: 28 czerwca 2018.

Jacek Franciszek Tryba, „Analityczne własności ideałów”, Promotor: dr hab. Rafał Filipów, prof. UG, Recenzenci: dr hab. inż Szymon Głąb, prof. PŁ, dr hab. Tadeusz Borodulin-Nadzieja, prof. UWr, Data uzyskania stopnia: 28 czerwca 2018.

Agnieszka Urszula Wałachowska, „Własności graniczne funkcjonałów gaussowskich”, Promotor: dr hab. Marek Beśka, Recenzenci: dr hab. Katarzyna Anna Horbacz, prof. UŚ, dr hab. Rafał Jan Kapica, Data uzyskania stopnia: 22 lutego 2018.

Monika Alicja Rosicka, „Permutation graphs and their properties”, Promotor: dr hab. Jerzy Topp, prof. UG, Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Bogdan Lonc , prof. dr hab. Maciej Marek Sysło, Data uzyskania stopnia: 20 kwietnia 2017.

Marcin Staniszewski, „E-zbieżność ideałowa ciągów funkcyjnych”, Promotor: Dr hab. Rafał Filipów profesor nadzwyczajny, Recenzenci: Dr hab. Grażyna Anna Horbaczewska, prof. UŁ, Dr hab. Tomasz Weiss, UKSW, Data uzyskania stopnia 17 listopada 2016.

Anna Maria Małafiejska, „Końcówkowe kolorowanie grafów”, Promotor: Prof. dr hab. inż. Marek Kubale, Recenzenci: prof. UG, dr hab. Jerzy Topp, prof. UZ, dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, Data uzyskania stopnia: 22 września 2016.

Paweł Klinga, „Permutacje oraz odwzorowania o nośnikach ideałowych i ich zastosowania w szeregach oraz w odwzorowaniach osiowych”, Promotor: prof. UG, dr hab. Andrzej Nowik, Recenzenci: dr hab. inż. Szymon Głąb, dr hab. inż. Roman Józef Wituła, Data uzyskania stopnia: 7 lipca 2016.

Hanna Wojewódka, „Ergodyczne własności pewnych stochastycznych układów dynamicznych”, Promotor: prof. dr hab. Tomasz Szarek, Recenzenci: Prof. dr hab. Karol Baron, Prof. dr hab. Anna Zdunik, Data uzyskania stopnia: 2 lipca 2015.

Magda Dettlaff, „Liczba podziałowa dla dominowania w grafach”, Promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Topp, Recenzenci: prof. UZ, dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. dr hab. Zbigniew Lonc, Data uzyskania stopnia: 19 lutego 2015.

Radosław Drabiński, „Sigma-ciała bezatomowe i rodziny sigma-niezależne”, Promotor: prof. dr hab. Edward Grzegorek, Recenzenci: prof. PŁ, dr hab. Artur Bartoszewicz, prof. UG, dr hab. Andrzej Nowik, Data uzyskania stopnia: 26 czerwca 2014.

Monika Wrzosek, „Metoda Newtona dla stochastycznych równań różniczkowo-funkcyjnych”, Promotor: prof. UG, dr hab. Henryk Leszczyński, Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Komorowski, prof. UZ, dr hab. Anna Karczewska, Data uzyskania stopnia: 5 czerwca 2014.

Małgorzata Pułka, „Mieszanie w klasie niejednorodnych łańcuchów Markowa i kwadratowych operatorów stochastycznych”, Promotor: prof. dr hab. Wojciech Bartoszek, Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Komorowski, prof. dr hab.Tomasz Szarek, Data uzyskania stopnia: 24 kwietnia 2014.

Piotr Nowak-Przygodzki, „Typ homotopijny przestrzeni odwzorowań gradientowych”, Promotor: prof. PG, dr hab. Grzegorz Graff, Promotor pomocniczy: dr Piotr Bartłomiejczyk, Recenzenci: prof. dr hab. Roman Srzednicki, dr hab. Aleksander Ćwiszewski, Data uzyskania stopnia: 13 marca 2014.

Aneta Gospodarczyk, „Własności pewnych quasi-konforemnych fraktali”, Promotor: prof. dr hab. Stanislav Ponomarev, Recenzenci: prof. UJ, dr hab. Wojciech Słomczyński, prof. dr hab. Tomasz Szarek, Data uzyskania stopnia: 24 października 2013.

Marta Frankowska, „Wybrane własności topologii gęstości na przykładzie pewnego ideału”, Promotor: prof. UG, dr hab. Andrzej Nowik, Recenzenci: prof. UŁ, dr hab. Jacek Hejduk, dr hab. Piotr Szuca, Data uzyskania stopnia: 19 września 2013.

Michał Jabłonowski, „Niezmienniki lokalnych ruchów powierzchni w kowymiarze 2”, Promotor: prof. UG, dr hab. Witold Rosicki, Recenzenci: prof. AGH, dr hab. Leonid Plachta, prof. UW, dr hab. Paweł Traczyk, Data uzyskania stopnia: 20 czerwca 2013.

All doctorates: