Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Struktura organizacyjnaZakład Algebry

Kierownik dr hab. Michał Stukow, prof. UG

Pracownicy

prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki - profesor emeryt p. A209 tel. 2123 Rezerwacja sprzętu i sal
dr hab. Michał Stukow, prof. UG p. A205 tel. 2574 Rezerwacja sprzętu i sal
dr hab. Błażej Szepietowski, prof. UG p. 326 tel. 2337 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Ewa Kozłowska-Walania p. 318 tel. 2574 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Marta Leśniak p. 236 tel. 2264 Rezerwacja sprzętu i sal
Problematyka badawcza
  • Automorfizmy i symetrie powierzchni Riemanna
  • Grupy klas odwzorowań powierzchni zwartych
Zakład Analizy Matematycznej

Kierownik dr hab. Antoni Augustynowicz, prof. UG

Pracownicy

dr hab. Antoni Augustynowicz, prof. UG p. 221 tel. 2335 Rezerwacja sprzętu i sal
dr hab. inż. Jacek Gulgowski, prof. UG p. A206 tel. 2162 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Danuta Jaruszewska-Walczak p. A214 tel. 2155 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Bartosz Makuracki p. tel. Rezerwacja sprzętu i sal
dr Milena Matusik p. A215 tel. 2153 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Barbara Wolnik p. 216 tel. 2168 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Monika Wrzosek p. 225 tel. 2153 Rezerwacja sprzętu i sal
Problematyka badawcza
  • Nieliniowe zagadnienia brzegowe dla równań i inkluzji różniczkowych.
  • Teoria aproksymacji (własności operatora przesunięcia na bazie waveletowej).
  • Zbiory rozmyte w podstawach nieklasycznego rachunku prawdopodobieństwa i strukturach kwantowych.
Zakład Dydaktyki Matematyki

Kierownik  dr hab. Tomasz Człapiński, prof. UG

Pracownicy

dr hab. Tomasz Człapiński, prof. UG p. A104 tel. 2117 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Agnieszka Demby p. 119 tel. 2150 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Adrian Karpowicz p. 114 tel. 2178 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Elżbieta Mrożek p. 119 tel. 2150 Rezerwacja sprzętu i sal
Problematyka badawcza
  • Opracowywanie koncepcji przejścia od nauczania początkowego matematyki do nauczania matematyki w klasach starszych.
  • Komputery w nauczaniu matematyki ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w konstruowaniu dowodów.
  • Opracowywanie podręczników szkolnych.
Zakład Funkcji Rzeczywistych

Kierownik dr hab. Piotr Szuca, prof. UG

Pracownicy

prof. dr hab. Tomasz Natkaniec p. 212 tel. 2504 Rezerwacja sprzętu i sal
dr hab. Piotr Szuca, prof. UG p. 323 tel. 2505 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Adam Kwela p. A317 tel. 2142 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Nikodem Mrożek p. 325 tel. 2573 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Jacek Tryba p. 322 tel. 2142 Rezerwacja sprzętu i sal
Problematyka badawcza
Zakład Geometrii

Kierownik prof. dr hab. Andrzej Szczepański

Pracownicy

prof. dr hab. Andrzej Szczepański p. A307 tel. 2256 Rezerwacja sprzętu i sal
prof. dr hab. Józef Przytycki p. A308 tel. Rezerwacja sprzętu i sal
prof. UG, dr hab. Andreas Zastrow p. 45 tel. 2594 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Marek Hałenda p. A304 tel. 2165 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Michał Jabłonowski p. A220 tel. 2545 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Rafał Lutowski p. A304 tel. 2165 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Maciej Mroczkowski p. A308 tel. 2274 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Ewa Tyszkowska p. A305 tel. 2171 Rezerwacja sprzętu i sal
Problematyka badawcza
  • Badanie rozmaitości płaskich i prawie płaskich.
  • Topologia geometryczna.
  • Dzikie przestrzenie.
Zakład Teorii Mnogości

Kierownik dr hab. Andrzej Nowik, prof. UG

Pracownicy

dr hab. Andrzej Nowik, prof. UG p. 120 tel. 2572 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Marta Frankowska p. 121 tel. 2151 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Paweł Klinga p. 121 tel. 2151 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Marta Kwela p. 236 tel. 2264 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Janusz Przewocki p. 214 tel. 2164 Rezerwacja sprzętu i sal
Problematyka badawcza
  • Małe podzbiory prostej.
  • Komputerowe wspomaganie badań naukowych w teorii mnogości.
  • Topologie ciągowe w zupełnych algebrach Boola.
Zakład Topologii

Kierownik dr hab. Rafał Filipów, prof. UG

Pracownicy

prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec - profesor emeryt p. A209 tel. - Rezerwacja sprzętu i sal
dr hab. Rafał Filipów, prof. UG p. A315 tel. - Rezerwacja sprzętu i sal
dr Piotr Karwasz p. 214 tel. 2164 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Iwona Krzyżanowska p. 317 tel. 2528 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Szymon Myga p. A314 tel. Rezerwacja sprzętu i sal
dr Aleksandra Nowel p. 317 tel. 2528 Rezerwacja sprzętu i sal
mgr Krzysztof Kowitz p. A314 tel. Rezerwacja sprzętu i sal
Problematyka badawcza
Zespół-Doktoranci

Kierownik

Pracownicy

mgr Karolina Lademann p. tel. Rezerwacja sprzętu i sal
mgr Piotr Michalak p. tel. Rezerwacja sprzętu i sal
mgr Piotr Pawlak p. tel. Rezerwacja sprzętu i sal
mgr Rafał Perczyński p. tel. Rezerwacja sprzętu i sal
Problematyka badawcza