Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Kolokwia instytutowe

Kolokwia są współorganizowane przez Instytut Matematyki UG i Gdański Oddział PTM

 • Rok 2019

  Prof. PB, dr hab. Czesław Bagiński – Politechnika Białostocka, Rdzenna rodzina grafów Cayley’a grupy skończonej, 28.11.2019r.

  Prof. Alexander Mednykh – Sobolev Institute of Mathematics  & Novosibirisk State University, Graphs as Riemann surfaces, 17.10.2019 r.

  Prof. dr hab. Stefan Jackowski – Uniwersytet Warszawski, Warszawska Szkoła Matematyki 1918-1939, 09.05.2019r.

  Prof. dr hab. Robert Alicki – Uniwersytet Gdański, Jak radzę sobie z kryzysem w fizyce, 18.04.2019 r.

 • Rok 2018

  Prof. dr hab.Tadeusz Januszkiewicz – IM PAN Warszawa oraz Uniwersytet Wrocławski, Toric manifolds, old and new, 19.10.2018

  Prof. Piotr Chruściel – Uniwersytet w Wiedniu, O falach grawitacyjnych, 15.03.2018

 • Rok 2017

  Prof. Jarosław Wiśniewski – Uniwersytet Warszawski, Geometryczna charakteryzacja przestrzeni flag, 30.03.2017

 • Rok 2016

  Prof. Piotr Gwiazda – IM PAN Warszawa, Modele populacji ze strukturą od rezultatów analitycznych do schematów numerycznych, 14.01.2016

  Prof. Piotr Biler – Uniwersytet Wrocławski, Proste nieliniowe równanie ze skomplikowaną strukturą zbioru rozwiązań, 10.03.2016

  Prof. Tadeusz Januszkiewicz – IM PAN Warszawa, k-regularne odwzorowania Karola Borsuka, 21.04.2016

  Prof. Piotr Rybka – Uniwersytet Warszawski, Szczególne przypadki zagadnienia najmniejszego gradientu na płaszczyźnie, 12.05.2016

  Prof. Jeffrey Steif – University of Technology Gothenburg (Szwecja), Noise Sensitivity of Boolan Functions and Critical Percolation, 25.05.2016

  Prof. Vsevolod Shevchishin – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn, Structure of symplectic mapping class group of rational 4-manifolds, 13.10.2016

 • Rok 2015

  Prof. Stanisław Kasjan – UMK Toruń, O istnieniu modułów superrozkładalnych, 15.01.2015

  Prof. Maciej Wojtkowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn, Całkowalność w układach dynamicznych na przestrzeniach jednorodnych, 29.01.2015

  Prof. Michael Roeckner – Uniwersytet w Bielefeld Niemcy, Uniqueness by noise, 03.06.2015

  Prof. Gerhard Hiss – RWTH Akwizgran, Branching graph for finite classical groups, 07.10.2015

Kolokwia instytutowe 2010-2014

Kolokwia instytutowe 2005-2009

Kolokwia instytutowe 2000-2004

Colloquia are organized by Mathematics Institute UG and Gdańsk Department of PTM

 • Year 2019

  Prof. PB, dr hab. Czesław Bagiński – Politechnika Białostocka, Rdzenna rodzina grafów Cayley’a grupy skończonej, 28.11.2019r.

  Prof. Alexander Mednykh – Sobolev Institute of Mathematics & Novosibirisk State University, Graphs as Riemann surfaces, 17.10.2019 r.

  Prof. dr hab. Stefan Jackowski – Uniwersytet Warszawski, Warszawska Szkoła Matematyki 1918-1939, 09.05.2019r.

  Prof. dr hab. Robert Alicki – Uniwersytet Gdański, Jak radzę sobie z kryzysem w fizyce, 18.04.2019 r.

 • Year 2018

  Prof.dr hab.Tadeusz Januszkiewicz – IM PAN Warszawa oraz Uniwersytet Wrocławski, Toric manifolds, old and new, 19.10.2018

  Prof. Piotr Chruściel – Uniwersytet w Wiedniu, O falach grawitacyjnych, 15.03.2018

 • Year 2017

  Prof. Jarosław Wiśniewski – Uniwersytet Warszawski, Geometryczna charakteryzacja przestrzeni flag, 30.03.2017

 • Year 2016

  Prof. Piotr Gwiazda – IM PAN Warszawa, Modele populacji ze strukturą od rezultatów analitycznych do schematów numerycznych, 14.01.2016

  Prof. Piotr Biler – Uniwersytet Wrocławski, Proste nieliniowe równanie ze skomplikoweną strukturą zbioru rozwiązań, 10.03.2016

  Prof. Tadeusz Januszkiewicz – IM PAN Warszawa, k-regularne odwzorowania Karola Borsuka, 21.04.2016

  Prof. Piotr Rybka – Uniwersytet Warszawski, Szczególne przypadki zagadnienia najmniejszego gradientu na płaszczyźnie, 12.05.2016

  Prof. Jeffrey Steif – University of Technology Gothenburg (Szwecja), Noise Sensitivity of Boolan Functions and Critical Percolation, 25.05.2016

  Prof.Vsevolod Shevchishin – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn, Structure of symplectic mapping class group of rational 4-manifolds, 13.10.2016

 • Year 2015

  Prof. Stanisław Kasjan – UMK Toruń, O istnieniu modułów superrozkładalnych, 15.01.2015

  Prof. Maciej Wojtkowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn, Całkowalność w układach dynamicznych na przestrzeniach jednorodnych, 29.01.2015

  Prof. Michael Roeckner – Uniwersytet w Bielefeld Niemcy, Uniqueness by noise, 03.06.2015

  Prof. Gerhard Hiss – RWTH Akwizgran, Branching graph for finite classical groups, 07.10.2015

 • Colloquia 2010-2014
 • Colloquia 2005-2009
 • Colloquia 2000-2004