Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Magisterskie


W Instytucie Matematyki prowadzone są dwa kierunki studiów magisterskich: Modelowanie matematyczne i analiza danych, uruchamiany od roku akademickiego 2020/2021 oraz kierunek Matematyka, prowadzony od początku istnienia Uniwersytetu Gdańskiego.

1. Modelowanie matematyczne i analiza danych
– informacje o studiach drugiego stopnia na stronie
– szczegółowy plan studiów dla naboru: 2020
– informacje o seminariach magisterskich na stronie

2. Matematyka – dwuletnie studia magisterskie
W Instytucie Matematyki UG studia drugiego stopnia na kierunku Matematyka odbywają się na jednej z następujących specjalności:

Szczegółowe plany studiów dla każdej ze specjalności:

matematyka teoretyczna: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 2012 | 2011 | 2010

matematyka nauczycielska: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 2012 | 2011 | 2010

matematyka finansowa: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 2012 | 2011 | 2010

matematyka stosowana: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 2012 2011 2010

Seminarium magisterskie
Wszyscy studenci na studiach magisterskich są zobowiązani do wyboru seminarium magisterskiego, które trwa przez cały okres studiów. Na seminarium studenci poznają wybraną przez siebie dziedzinę matematyki. Czytają i referują fragmenty monografii lub artykuły z czasopism matematycznych oraz przygotowują pracę magisterską. Prowadzący seminarium doradza studentowi w wyborze zajęć fakultatywnych i monograficznych. Lista proponowanych seminariów magisterskich jest co roku inna – patrz seminaria magisterskie.

Przedmioty fakultatywne
Każdy student studiów magisterskich na kierunku matematyka jest zobowiązany do wyboru pewnej liczby wykładów fakultatywnych, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Na specjalności teoretycznej jest to siedem wykładów semestralnych, na specjalności nauczycielskiej – cztery wykłady, na specjalności finansowej – pięć wykładów, a na matematyce stosowanej – siedem wykładów.  Lista wykładów fakultatywnych na studiach magisterskich jest stała, można obejrzeć ją tutaj.

University of Gdańsk Institute of Mathematics offers three specializations in the course of Masters studies:

Detailed plans for all specializations

Theoretical mathematics:  2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 2012 | 2011 | 2010

Mathematical education:  2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 2012 | 2011 | 2010

Financial mathematics: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 2012 | 2011 | 2010

Master’s seminars

Every student in master’s level is supposed to join one of Master’s seminars that goes on through entire timespan of the studies (i.e. two years). During the seminars students get to know the selected area of mathematics guided by their tutor. They read and present the pieces of monographs or papers from mathematical journals and prepare their master’s thesis. Tutor helps to choose optional lectures. The list of opened seminars changes each year – see seminars.

Optional lectures

Every student of Master’s studies in mathematics has to choose certain number of optional lectures. Theoretical mathematics requires seven lectures, mathematical education specialization requires four lectures, while financial mathematics five. The list of all optional lectures if presented here.