Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Doktoranckie

Środowiskowe Studia Doktoranckie są prowadzone przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego przy udziale Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Osoby zainteresowane Studiami proszone są o kontakt z pełnomocnikiem Kierownika Studiów na Wydz. MFI UG, profesorem Witoldem Rosickim, w pok. 316 w Instytucie Matematyki UG, tel. (0-58) 5232143 (e-mail: Witold.Rosicki@mat.ug.edu.pl).

Zakres tematyczny egzaminów wstępnych (do roku 2018/2019) na Środowiskowe Studia Doktoranckie:
w dyscyplinie Informatyka,
w dyscyplinie Matematyka.
Ogłoszenie o naborze na Środowiskowe Studia Doktoranckie (w roku akademickim 2018/2019)
Ramowy Program Środowiskowych Studiów Doktoranckich

Wykład monograficzny w roku akademickim 2020/2021:

Wykłady z podstawowej dyscypliny kierunkowej (matematyka) w roku akademickim 2019/2020:

Wykłady monograficzne w roku akademickim 2019/2020:

Kurs dydaktyki akademickiej w roku akademickim 2019/2020:

  • Kurs dydaktyki akademickiej (semestr zimowy) – prof. UG, dr hab. Tomasz Człapiński 

Wykłady z podstawowej dyscypliny kierunkowej (matematyka) w roku akademickim 2018/2019:

Wykłady monograficzne w roku akademickim 2018/2019:

Wykłady z podstawowej dyscypliny kierunkowej (matematyka) w roku akademickim 2017/2018:

  • Metrical Theory of Numbers (semestr zimowy) – dr Poj Lertchoosakul
  • Teoria osobliwości (semestr letni) – prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec

Wykłady monograficzne w roku akademickim 2017/2018:

  • Równania kinetyczne i równania dyfuzji  (semestr zimowy) – prof. UG, dr hab. Henryk Leszczyński 
  • Wprowadzenie do geometrycznej teorii grup (semestr letni) – dr hab. Błażej Szepietowski

Kurs dydaktyki akademickiej w roku akademickim 2017/2018:

  • Kurs dydaktyki akademickiej  (semestr zimowy) – prof. UG, dr hab. Tomasz Człapiński