O projekcie


Projekt zakłada wdrożenie produktu finalnego projektu innowacyjnego „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki (WND-POKL.09.04.00-22-002/10), zrealizowanego przez Województwo Pomorskie w latach 2010-2013.
 
Wspieranie uczniów zdolnych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki prowadzone będzie zgodnie z produktem finalnym projektu innowacyjnego, dodatkowo planowane jest wdrożenie wsparcia uczniów zdolnych w zakresie nowych obszarów uzdolnień: przyrodniczych i społecznych.

Projekt stanowi część przedsięwzięcia strategicznego pn. „Zdolni z Pomorza”, obejmującego działania realizowane przez samorządy powiatowe (lokalne formy wsparcia), szkoły wyższe (akademickie formy wsparcia), Samorząd Województwa Pomorskiego (regionalne formy wsparcia) – w tym również projekt „Pomorski program pomocy stypendialnej”. Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych realizowane będzie we współpracy z zainicjowaną w ramach projektu innowacyjnego siecią Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego (LCNK), koordynowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, które pełni funkcję Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (RCNK).

Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia (w zależności od obszaru uzdolnień ucznia), umożliwienie nabycia następujących kompetencji kluczowych (Dz.U.UE.L.2006.394.10).

Wartość projektu: 3 407 177,82 zł
 
Kwota dofinansowania projektu: 3 236 81,93 zł
 
Numer wniosku o dofinansowanie projektu „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański”: RPPM.03.02.02-22-0004/16

Uchwała w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański” (paragraf 3.)

Akademickie formy wsparcia

W ramach projektu zaplanowano sześć form wsparcia realizowanych przez Uniwersytet Gdański:

  1. Spotkania akademickie.
  2. Kółka olimpijskie.
  3. Warsztaty naukowe.
  4. Kursy e-learningowe.
  5. Opiekę mentorską.
  6. Kursy dla nauczycieli.
2021/02/16