Fizyka jądrowa i energia jądrowa.

Na wykładach i zajęciach audytoryjnych zostaną omówione:

  1. Podstawowe oddziaływania w fizyce: elektromagnetyczne, słabe, silne i grawitacyjne. Elementy fizyki jądrowej: budowa jądra atomowego, energia wiązania, deficyt masy, równoważność masy i energia. Przemiany jądrowe, rozpady promieniotwórcze, promieniowanie jonizujące. Metody pomiaru cząstek elementarnych.
  2. Energia jądrowa. Rozszczepienie jądra atomu. Reakcja łańcuchowa. Bomba jądrowa. Reaktor jądrowy i wykorzystanie energii jądrowej. Reakcja syntezy jąder lekkich. Projekty związane z wykorzystaniem energii termonuklearnej.
  3. Dlaczego obawiamy się energii nuklearnej: biologiczne oddziaływania promieniowania jonizującego. Dawki, metody ochrony radiologicznej. Sposoby przybliżonego obliczania dawek związanych z oddziaływaniem promieniowania z materią. Ryzyko i zagrożenia związane z wykorzystaniem energii atomowej i promieniowania jonizującego.

W pracowniach zostaną przeprowadzone pokazy i eksperymenty:

  1. Doświadczenia w zakresie pomiaru promieniowania jonizującego: detektory gazowe, detektory scyntylacyjne, spektrometria promieniowania gamma.
  2. Aktywność źródeł promieniowania i jej pomiar. Prawo rozpadu promieniotwórczego.
  3. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna. Pomiar dawek promieniowania jonizującego i wykrywanie skażeń promieniotwórczych. Omówienie regulacji prawnych w zakresie ochrony radiologicznej.

Inne artykuły związane z hasłami: #wykłady  #spotkania 
2016/11/27